Kad allemna ente fikülliumur

HİKMET-23

 1. Kad allemna ente fikülliumur
  Kad alemna ente fi külli umur
 2. Ente Kafi ente Afi ya Gafur
  Sensin Kafi, sensin Afi ya Gafur
 3. Kafi filgaybı huvemen filhuzur
  Kafi fil gayb hüve men filhuzur
 4. Ente Kafi ente Afi ya Gafur
  Sensin Kafi, sensin Afi ya Gafur

 5. Mustafa der haleti naz erdiler
  Mustafa naz makamı haline erdiler
 6. Bir güruhnı asi dep kayğurdiler
  Bir topluluğu asi deyip kaygı ettiler
 7. "Ümmetim vay ümmetim" dep aydılar
  "Ümmetim, vay ümmetim deyip" söylediler
 8. Ente Kafi ente Afi ya Gafur
  Sensin Kafi, sensin Afi ya Gafur

 9. Bizni süydi özgelerni süymedi
  Bizi sevdi başkalarını sevmedi
 10. Hem ata hem anasını süymedi
  Hem anne hem babasını da sevmedi
 11. Yarlığadım demegünçe koymadı
  Bağışladım diyene kadar bırakmadı
 12. Ente Kafi ente Afi ya Gafur
  Sensin Kafi, sensin Afi ya Gafur

 13. Hak Te'ala'dın nida keldi anga
  Hakk Teala'dan nida geldi O'na;
 14. Ümmetin işin havale kıl menge
  "Ümmetimin işini bırak bana
 15. Cümlesin bağışlayım anda senge
  Hepsini bağışlayayım orada sana."
 16. Ente Kafi ente Afi ya Gafur
  Sensin Kafi, sensin Afi ya Gafur

 17. Aydı mendin songra ümmet bolgusı
  Dedi "Benden sonra ümmetimin olacağı
 18. Farz u sünnetni koyub fısk etküsi
  Farz ve sünneti bırakıp günah işleyeceği
 19. Ekseri ümmetdin iman ketgüsi
  Ümmetim çoğundan imanın gideceği... "
 20. Ente Kafi ente Afi ya Gafur
  Sensin Kafi, sensin Afi ya Gafur

 21. Ümmetim ümmetler içre safidür
  "Ümmetim ümmetler içinde saftır
 22. Neyleyin köpregi asi cafidür
  Neyleyim ki çoğu asi-cafidir
 23. Kadirim öz vadesige vafidür
  Kadir Mevlam öz vadesine vefalıdır."
 24. Ente Kafi ente Afi ya Gafur
  Sensin Kafi, sensin Afi ya Gafur

 25. Miskin Ahmed sen bu yazuk zehridin
  Miskin Ahmed sen bu günah zehrinden
 26. Kutulung içseng şarabı mehridin
  Kurtulursun içsen rıza şarabından
 27. Gerçi köp korkgum İlahım kahrıdın
  Lakin çok korkarım Allahım kahrından
 28. Ente Kafi ente Afi ya Gafur
  Sensin Kafi, sensin Afi ya Gafur