Kahhâr atlığ kahrıngdın korkup yığlar Hâce Ahmed

HİKMET-29

 1. Kahhâr atlığ kahrıngdın korkup yığlar Hâce Ahmed
  Kahhar adlı kahrından korkup ağlar Hoca Ahmed;
 2. Rahmân atlığ rahmıngdın ümîd tutar Hâce Ahmed
  Rahman adlı rahmından ümit tutar Hoca Ahmed;

 3. Günâhım köp İlâhım keçürgeysen günâhım
  Günahım çok Allah'ım, bağışlayasın günahım,
 4. Barça kullar içide âsî kuldur Hâce Ahmed
  Bütün kullar içinde âsi kuldur Hoca Ahmed.

 5. Münâfıklar yürürler fısk u fücûr kılurlar
  Münafıklar yürürler, fısk ve fücur kılarlar,
 6. Harâm şüphe yiyürler korkup yığlar Hâce Ahmed
  Haram, şübhe yerler; korkub ağlar Hoca Ahmed

 7. Tarîkatnı bilmedim hakîkatge kirmedim
  Tarikati bilmedim, hakikate girmedim,
 8. Pîr buyruğın tutmadım özri köptür Hâce Ahmed
  Pir buyruğunu tutmadım, özürü çoktur Hoca Ahmed

 9. Ahir zamân bolğandur pâdşâh zâlim bolğandur
  Ahir zaman olmuştur, sultan zâlim olmuştur,
 10. Harâm şüphe tolğandur hayrân bolur Hâce Ahmed
  Haram, şübhe dolmuştur, şaşkın olur Hoca Ahmed

 11. Şermende âsi kulmen ışk yolıda bülbülmen
  Pişman olmuş âsi kulum, aşk yolunda bülbülüm,
 12. Arslan Bab'ge kulmen kulunğ bolur Hâce Ahmed
  Arslan Baba'ya köleyim, kölen olur Hoca Ahmed

 13. Kul Hâce Ahmed tâat kıl yığlamaknı âdet kıl
  Kul Hoca Ahmed ibadet eyle, ağlamağı âdet eyle
 14. Belâ kelse tâkat kıl Hak'dın bolur Hâce Ahmed
  Belâ gelse tahammül eyle, Hakk'tan olur Hoca Ahmed.