Könglim kuşı uçsa daim kanat tokub

HİKMET-30

 1. Könglim kuşı uçsa daim kanat tokub
  Gönlüm kuşu uçar her zaman kanat çırpıp
 2. İkki közüm nedametde kanlar töküb
  İki gözüm pişmanlıkta kanlar döküp
 3. Ten öltürüb riyazette tizin çöküb
  Bedeni öldürüp riyazette dizini çöküp
 4. Ya İlâhi afv kılğıl günahımnı
  Ya Allah'ım affeyle günahımı

 5. Nâdânlıkta kılğan işim barça hata
  Cahillikte işlediğim işim hepsi hata
 6. Tevbe taksir eylemedim yakam tuta
  Kusurlardan tevbe eylemedim yakamı tutarak
 7. Gerdenimge tevk yanglığ salıb fota
  Gerdanıma tavuk gibi koyup fota
 8. Ya İlâhi afv kılğıl günahımnı
  Ya Allah'ım affeyle günahımı

 9. Dünya süyüb din sevdasını ötkeribmen
  Dünyayı sevip din derdini attım
 10. Yazuk yakın eya dostlar bitkeribmen
  Günah yükünü ey dostlar çıkardım
 11. Dergahinge ma'siyetler keltürübmen
  Dergahına kötülükler getirdim
 12. Ya İlâhi afv kılğıl günahımnı
  Ya Allah'ım affeyle günahımı

 13. Şum dünyağa köngil bağlab kahil boldum
  Kötü dünyaya gönül bağlayıp ergin oldum
 14. İşret birle vaderiğa cahil boldum
  Eğlence ile vah yazık cahil oldum
 15. Bu dünyanı öterini emdi bildim
  Bu dünyanın geçiciliğini şimdi bildim
 16. Ya İlâhi afv kılğıl günahımnı
  Ya Allah'ım affeyle günahımı

 17. Köngil mülkin tutmış ohşar zulmet tüni
  Gönül mülkünü tutmuş okşar karanlık gecesi
 18. Menlik içre peyda bolur mau meni
  Benlik içinde ortaya çıkar ben-benliği
 19. Pir hizmeti yırak kılur bizdin anı
  Pir hizmeti uzak eyler bizden onu
 20. Ya İlâhi afv kılğıl günahımnı
  Ya Allah'ım affeyle günahımı

 21. Kul Hace Ahmed günahige kail erür
  Kul Hoca Ahmed günahına aklı erer
 22. Her kim Allah dese anga yarı berür
  Her kim Allah dese ona varır
 23. Erenlerni suhbetige mail erür
  Erenlerin sohbetine eğilimlidir
 24. Ya İlâhi afv kılğıl günahımnı
  Ya Allah'ım affeyle günahımı