@twitter-𝕏
Türk Bitig

Ming tümen türlük hatâlar mendin ötse afv kıl

< Könglim ku... | İlah a Kad... >

HİKMET-31

 1. Ming tümen türlük hatâlar mendin ötse afv kıl
  Bin tümen türlü hatalar benden geçse affeyle
 2. Göft goyı nârevâlâr mendin ötse afv kıl
  Ne denli kötü ameller benden geçse affeyle

 3. Ger tilâvet kılmışımda bu kelâmullâhnı
  Eğer tilavet ettiğimde bu Allah kelamını
 4. Sehv u isyân u hatâlar mendin ötse afv kıl
  Yanlış, isyan ve hatalar benden geçse affeyle

 5. Okığanda gâfil ötse yâ galat nuksan birle
  Okuduğunda gafil geçse veya yanlış noksan ile
 6. Her neçük bîcâ-becâlar mendin ötse afv kıl
  Her nasıl yerli-yersizler benden geçse affeyle

 7. Med bilen i'râbı teşdidlerni tağyir eylesem
  Med ile irab ve teşdidleri değişik eylesem
 8. Bu kelâma her hatalar mendin ötse afv kıl
  Bu kelama her hatalar benden geçse affeyle

 9. Fahş okusam bir kelimesini ya bir harfin
  Yanlış okusam bir kelime veya bir harfini
 10. Mundağ nâtâm duâlar mendin ötse afv kıl
  Böyle eksik dualar benden geçse affeyle

 11. Ayet-i va'd ü va'idni kılmasam men tefrika
  Vaad ayeti vaadini eylemesem ben fark
 12. Fehm kılmay nerseler mendin ötse afv kıl
  Anlamayıp bazı şeyler benden geçse affeyle

 13. İzzet u ikrâm-ı Kur'ân nı becâ keltürmesem
  Kurân'ın izzet ve ikramını yerine getirmesem
 14. Bi-edeblik bi-ibâlığ mendin ötse afv kıl
  Edepsizlik, akılsızlık benden geçse affeyle

 15. Hazretingde men kebi kulnı hatası köb erür
  Hazretinde ben gibi kulun hatası çoktur
 16. Rosiyalık her hatâlar mendin ötse afv kıl
  Yüz karası her hatalar benden geçse affeyle

 17. Hace Ahmed Miskinni nuksanı köptür dünyada
  Hoca Ahmed Miskin'in noksanı çoktur dünyada
 18. Gerçi yâ Rab ming hatâlar mendin ötse afv kıl
  Gerçi ya Rab binlerce hata benden geçse affeyle

< Könglim ku... | İlah a Kad... >