@twitter-𝕏
Türk Bitig

İlah a Kadir a Perverdigâr a

< Ming tümen... | Işk yolıda... >

HİKMET-32

 1. İlah a Kadir a Perverdigâr a
  Ya İlahi, Kadir, Allah'ım
 2. Rahm kıl bendenge ey Kirdikâr a
  Rahmet eyle kuluna ey Rahman

 3. Sığındım hazretingge ey İlahi
  Sığındım Zat'ına ey Allah'ım
 4. Yaratkan cümle alemni penahi
  Yaradan bütün alemin penahı

 5. İcabet sendin u mendin münacat
  İcabet Sen'den ve başvurmak bendendir
 6. Ey İlahi zü'l-celali cümle hacat
  Ey İlah-ı Zül-celal bütün hacetlerde

 7. İlah a hacelerimni sen reva kıl
  İlahi hacetimi Sen kolaylaştırır
 8. Kerimsen lutfile derdim deva kıl
  Kerim'sin lutfiyle derdime deva eyle

 9. Kerem birle keçirgil ey arif zat
  Kerem ile affeyle ey Arif Zat
 10. Azab-ı ahiretdin kılğıl azad
  Ahiret azabından azad eyle

 11. İlah a şerri şeytandın sen asra
  İlahi şeytanın şerrinden Sen sakla
 12. Kamuğ yazuklarımdın hem sen asra
  Bütün günahlarımdan hem Sen sakla

 13. Kamuğ yazuklarımdın tevbe kıldım
  Bütün günahlarımdan tevbe eyledim
 14. Ki mest erdim ki men andın ayrıldım
  Ki aklım başta değildi ben ondan ayıldım

 15. Demeydürmen meni candın ayırma
  Demiyorum beni candan ayırma
 16. Veli ahirde imandın ayırma
  Son günümde imandan ayırma

 17. İlah a barçanıng feryadige yet
  İlahi herkesin feryadına yetiş
 18. Kamuğ biçarelerni dadige yet
  Bütün çaresizlerin imdadına yetiş

 19. Kulung asini sen her hacetin ber
  Asi kulunun Sen her hacetini ver
 20. Bu derdi bidevaga sen deva ber
  Bu devasız derdliye Sen deva ver

 21. İlah a sen keçürgil takatım yok
  İlahi Sen affeyle takatım yok
 22. Seni aldıngga layık taatım yok
  Senin önünde layık ibadetim yok

 23. İlah a zatı pakıng hürmetidin
  İlahi pak Zat'ının hürmetinden
 24. Ayırgıl bizni şeytan zahmetidin
  Uzaklaştır bizi şeytanın sıkıntısından

 25. İlah a barçanı kullukga has et
  İlahi herkesi kulluğa has eyle
 26. Meni mendin alıb bir yol halas et
  Beni benden alıp bir kez özgür eyle

 27. Menge tevfik suvıdın sen içürgil
  Bana tevfik suyundan Sen içir
 28. Kerem birle günahımnı keçürgil
  Kerem ile günahımı affeyle

 29. Ki bilmesde günah bisyar kıldım
  Ki bilmeden sayısız günah işledim
 30. Köngillerni buzub azar kıldım
  Gönülleri yıkıp mahzun eyledim

 31. Ki her asi erür rahmetge layık
  Ki her asi rahmete layıktır
 32. Kel ey Ahmed duaga bol muvafık
  Gel ey Ahmed duaya ol muvafık

< Ming tümen... | Işk yolıda... >