Işk yolıda fenâ bolay Hak Bir ü Bar

HİKMET-33

 1. Işk yolıda fenâ bolay Hak Bir ü Bar
  Aşk yolunda yok olayım Hakk Bir ve Var
 2. Her ne kılsang âşık kılğıl Perverdigâr
  Her ne eylesen, âşık eyle ey Allah'ım.
 3. Elkim açıp duâ kılay İzim Cebbâr
  Elimi açıp dua kılayım, Azim Cebbar
 4. Her ne kılsang âşık kılğıl Perverdigâr
  Her ne eylesen, âşık eyle ey Allah'ım.

 5. Gül ışkını kuyıda men bülbül boldum
  Gül aşkının yurdunda bülbül oldum;
 6. Elvân elvân tiller birle nâliş kıldım
  Çeşit çeşit diller ile feryad eyledim
 7. Barça işdin âşıklıknı düşvâr bildim
  Bütün işlerden âşıklığı zor bildim;
 8. Her ne kılsang âşık kılğıl Perverdigâr
  Her ne eylesen, âşık eyle ey Allah'ım.

 9. Işkı tegse köydürgüsi cân u tenni
  Aşkı değse, yakıcısı can ve bedeni
 10. Işkı tegse veyran kılur mâ u menni
  Aşkı değse, viran eyler ben-benliği
 11. Işk bolmasa tabıp bolmas Mevlam seni
  Aşk olmasa, bulup olmaz Mevlâ'm seni;
 12. Her ne kılsang âşık kılğıl Perverdigâr
  Her ne eylesen, âşık eyle ey Allah'ım.

 13. Işk defteri sığmas dostlar dergâhige
  Aşk defteri sığmaz dostlar dergâhına;
 14. Cümle âşık yığlıp barğay bârgâhıge
  Cümle âşık yığılıp varır bargahına
 15. Yetti dozah tâkat kılmas bir âhige
  Yedi cehennem dayanamaz bir âhına;
 16. Her ne kılsang âşık kılğıl Perverdigâr
  Her ne eylesen, âşık eyle ey Allah'ım.

 17. Hâs ışkıngnı körset menge şâkir bolay
  Hâs aşkını göster bana, şükreder olayım
 18. Erre koysa Zekriyâ dek zâkir bolay
  "Erre" koysa, Zekeriyya gibi zikreder olayım
 19. Eyyüb-sıfat belâsığa sâbir bolay
  Eyyub gibi belâsına sabreder olayım
 20. Her ne kılsang âşık kılğıl Perverdigâr
  Her ne eylesen, âşık eyle ey Allah'ım.

 21. Cilve kılğıl tilbe kılğıl şeydâ kılğıl
  Cilve eyle, çılgın eyle, tutkun eyle
 22. Mecnün kılğıl il ü halkka rüsvâ kılğıl
  Mecnun eyle, el aleme rezil eyle
 23. Şem körsetip pervâne dek ahker kılğıl
  Mum gösterip pervane gibi bir yanık eyle
 24. Her ne kılsang âşık kılğıl Perverdigâr
  Her ne eylesen, âşık eyle ey Allah'ım.

 25. Işk derdini taleb kıldım dermânı yok
  Aşk derdini talep eyledim, dermanı yok;
 26. Işk yolıda cân bergenni ermânı yok
  Aşk yolunda can verenin korkusu yok;
 27. Bu yollarda cân bermese imkânı yok
  Bu yollarda can vermese, imkânı yok;
 28. Her ne kılsang âşık kılğıl Perverdigâr
  Her ne eylesen, âşık eyle ey Allah'ım.

 29. Kaydın tapay ışkıng tüşti karârım yok
  Nereden bulayım, aşkın düştü, kararım yok;
 30. Işk senâsın tüni küni koyarım yok
  Aşk yakarışını gece gündüz bırakacağım yok;
 31. Dergâhıngdın özge yerge bararım yok
  Dergâhından başka yere varacağım yok;
 32. Her ne kılsang âşık kılğıl Perverdigâr
  Her ne eylesen, âşık eyle ey Allah'ım.

 33. Işk bâzârı uluğ bâzâr sevda harâm
  Aşk pazarı ulu pazar, sevda haram;
 34. Aşıklarğa sendin özge gavğa harâm
  Aşıklara senden başka kavga haram;
 35. Işk yolığa kirgenlerge dünyâ harâm
  Aşk yoluna girenlere dünya haram;
 36. Her ne kılsang âşık kılğıl Perverdigâr
  Her ne eylesen, âşık eyle ey Allah'ım.

 37. Aşıklıknı davâ kılıp yürelmedim
  Aşıklığı dâva kılıp yürüyemedim;
 38. Nefsdin keçip men emrini kılalmadım
  Nefsden geçip ben emrini kılamadım;
 39. Nâdânlıkda Hak emrini bilelmedim
  Cahillikte Hakk emrini bilemedim;
 40. Her ne kılsang âşık kılğıl Perverdigâr
  Her ne eylesen, âşık eyle ey Allah'ım.

 41. Kul Hâce Ahmed ışkdın kattığ belâ bolmas
  Kul Hoca Ahmed aşktan ağır belâ olmaz;
 42. Merhem sürme ışk derdige deva bolmas
  Merhem sürme, aşk derdine deva olmaz;
 43. Köz yaşıdın özge hiç kim güvâh bolmas
  Göz yaşından başka bir şey tanık olmaz;
 44. Her ne kılsang âşık kılğıl Perverdigâr
  Her ne eylesen, âşık eyle ey Allah'ım.