@twitter-𝕏
Türk Bitig

Eyâ şâhı dü alem pâdşâhı

< Işk yolıda... | Işkıng kıl... >

HİKMET-34

 1. Eyâ şâhı dü alem pâdşâhı
  Ey sultanım iki cihan hakanı
 2. Erürsen bendening puştı penâhı
  Sensin kulunun arkası, sığınağı
 3. Tileb dâ'im seni ul zât-ı pâking
  Dileyip daima senin o temiz zatını
 4. Şeyâtin şerridin bergil penahı
  Şeytanlar şerrinden ver kurtuluşu

 5. Bu şeytan şerridin kimge kaçarmen
  Bu şeytanın şerrinden kime kaçarım
 6. Seni aldınkdadur sarrı kemahı
  Senin önündedir kemahın sarrı

 7. Hüdâvendâ senge men yandım emdi
  Allah'ım sana ben yandım şimdi
 8. Özüngsen bârçagâ Râzık ilâhi
  Özünsün herkese rızk veren Allah

 9. "Kirâmen kâtibin" atlığ ferişte
  "Kiramen katibin" adlı melek
 10. Biyâbân kumlarıdın köb günahı
  Çöl kumlarından çok günahı

 11. Muhammed kim erür hâdi-i âlem
  Muhammed ki aleme yol göstericidir
 12. Oşal künde boladur dâdhâhı
  O günde olacaktır yardımcı

 13. Okub nâmemni körsem hiç amel yok
  Okuyup kitabımı görsem hiç amel yok
 14. Başım kuyı salıb bolğum tebâhı
  Başımı önüme eğip olacağım pişman

 15. Ki men dermen "bu işni kılğanım yok"
  Ki ben derim "bu işi yaptığım yok"
 16. Tamam azâlarım bolğay güvâhı
  Bütün organlarım olacaktır şahid

 17. Ölümni destiden heçkim kutulmas
  Ölümün elinden hiç kimse kurtulmaz
 18. Kalender bol başınggâ kiy külahı
  Kalender ol başına giy külahı

 19. Cehennem üstide tartığ sıratı
  Cehennem üstüne kurulu sıratı
 20. Körüb bende urar efsusu âhı
  Görüp kullar eyler figan-ahı

 21. Hace Ahmed Yesevi sen yığla dâyim
  Hoca Ahmed Yesevi sen ağla daima
 22. Issığ kılmas senge tanglaki âhı
  Sahiblik etmez sana yarınki ahı

< Işk yolıda... | Işkıng kıl... >