Işkıng kıldı şeydâ meni cümle âlem bildi meni

HİKMET-35

 1. Işkıng kıldı şeydâ meni cümle âlem bildi meni
  Aşkın eyledi şeyda beni cümle, alem bildi beni,
 2. Kayğum sensen tüni küni menge sen ok kereksen
  Kaygım sensin gece gündüz, bana sen gereksin.
 3. Teâlallah zih-i ma'ni sen yarattıng cism ü cânnı
  Taâla'llah zihi ma’ni, sen yarattın cisim ve canı,
 4. Kullık kılam tüni küni menge sen ok kereksen
  Kulluk eyleyim gece gündüz, bana sen gereksin.

 5. Közüm açdım seri kördem küll köngülni senge berdim
  Gözüm açtım seni gördüm, bütün gönülü sana verdim,
 6. Uruğlarım terkin kıldım menge sen ok kereksen
  Akrabalarımı terk eyledim, bana sen gereksin.
 7. Sözlesem men tilimdesen közlesem men közümdesen
  Söylesem ben dilimdesin, gözlesem ben gözümdesin,
 8. Könglümde hem cânımdasen menge sen ok kereksen
  Gönlümde hem canımdasın, bana sen gereksin.

 9. Fedâ bolsun senge cânım töker bolsang menim kanım
  Feda olsun sana canım, döker olsan benim kanım,
 10. Men kulungmen sen sultânım menge sen ok kereksen
  Ben kulunum sen sultanım, bana sen gereksin.
 11. Alimlerge kitâp kerek sûfilerge mescid kerek
  Alimlere kitap gerek, sufilere mescid gerek,
 12. Mecnûn'larğa Leylâ kerek menge sen ok kereksen
  Mecnun'lara Leyla gerek, bana sen gereksin.

 13. Gafillerge dünyâ kerek âkillerge ukbâ kerek
  Gafıllere dünya gerek, akıllılara ahiret gerek,
 14. Vâizlerge minber kerek menge sen ok kereksen
  Vaizlere minber gerek, bana sen gereksin.
 15. Alem barı uçmağ bolsa cümle hûrlar karşı kelse
  Alem bütün cennet olsa, bütün huriler karşılamağa gelse,
 16. Allah menge ruzı kılsa menge sen ok kereksen
  Allah bana nasip eylese, bana sen gereksin.

 17. Uçmağ kirem cevlân kılam ne hurlarğa nazar kılam
  Cennete gireyim cevlan eyleyim, ne hurilere nazar eyleyim
 18. Anı munı men ne kılam menge sen ok kereksen
  Onu bunu ben ne eyleyim, bana sen gereksin.
 19. Hâce Ahmed menim atım tüni küni yanar otım
  Hoca Ahmed benim adım, gece gündüz yanar odum
 20. İki cihânda ümidim menge sen ok kereksen
  İki cihanda umudum, bana sen gereksin.