@twitter-𝕏
Türk Bitig

Hiç bilmedim neçük keçti ömrüm mening

< Ömrüm zayi... | Her kim kı... >

HİKMET-75

 1. Hiç bilmedim neçük keçti ömrüm mening
  Hiç bilmedim nasıl geçti ömrüm benim;
 2. Sorar bolsa men kul anda ne kılğaymen?
  Sorar olsa, ben kul orda ne eylerim ?
 3. Netek bolgay yolğa salsang men acizni
  Nasıl olacak, yola koysan ben acizi;
 4. Sorar bolsa men kul anda ne kılğaymen?
  Sorar olsa, ben kul orda ne eylerim?

 5. Yoldın çıkıp azğanımnı bilmedim men
  Yoldan çıkıp azdığımı bilmedim ben;
 6. Hak sözini kulagımğa almadım men
  Hakk sözünü kulağıma almadım ben;
 7. Bu dünyâdın keterimni bilmedim men
  Bu dünyadan gideceğimi bilmedim ben;
 8. Sorar bolsa men kul anda ne kılğaymen
  Sorar olsa, ben kul orda ne eylerim ?

 9. Ötkenlerdin ibret alıp yolğa kirmey
  Geçenlerden ibret alıp yola girmeyip,
 10. Nevha feryad aytıp anda ortab yanmay
  Nefes, feryad söyleyip orada tutuşup yanmayıp,
 11. Keçe kündüz yürümişmen özni bilmey
  Gece gündüz yürümüşüm kendimi bilmeyip;
 12. Sorar bolsa men kul anda ne kılğaymen?
  Sorar olsa, ben kul orda ne eylerim ?

 13. Cânıng çıkıp tening yatur tar lahedde
  Canın çıkıp bedenin yatar dar kabirde;
 14. Sorğuvçılar kelip sorsa ol hâletde
  Sorucular gelip sorsa o durumda
 15. Akar yaşım keter huşum ol vakitde
  Akar yaşım, gider şuurum o zamanda
 16. Sorar bolsa men kul anda ne kılğaymen?
  Sorar olsa, ben kul orda ne eylerim ?

 17. Gafillikde yürüdin sen it dek kezip
  Gafillikte yürüdün sen it gibi gezerek
 18. Tening yatur tar lahidde asru şişip
  Bedenin yatar dar kabirde çok şişerek
 19. İş kılmadıng sen Tengrige kögsin teşip
  İş kılmadın sen Tanrı'ya göğsünü deşerek
 20. Sorar bolsa men kul anda ne kılğaymen?
  Sorar olsa, ben kul orda ne eylerim ?

 21. Kul Hâce Ahmed bu dünyâda tevbe kılğıl
  Kul Hoca Ahmed, bu dünyada tevbe eyle
 22. Tevbe kılıb yol başığa barıp turğıl
  Tevbe eyleyip yol başına varıp de
 23. Hâs kullar dek azukungnı alıp yürgil
  Seçkin kullar gibi azığını alıp yürü
 24. Sorar bolsa men kul anda ne kılğaymen?
  Sorar olsa, ben kul orda ne eylerim?

< Ömrüm zayi... | Her kim kı... >