Erenler cemâl körer dervişler sohbetide

HİKMET-92

 1. Erenler cemâl körer dervişler sohbetide
  Erenler cemal görür dervişler sohbetinde;
 2. Erenler mecliside nür yağar sohbetide
  Erenler meclisinde, nur yağar sohbetinde.

 3. Ne tilese ol bolur dervişler sohbetide
  Ne dilese o olur dervişler sohbetinde;
 4. Her sırlar zâhir bolur dervişler sohbetide
  Her sırlar açık olur dervişler sohbetinde.

 5. Her kim sohbetge keldi erendin uluş aldı
  Her kim sohbete geldi, erenden pay aldı,
 6. Yâd keldi biliş boldı dervişler sohbetide
  Yabancı geldi, biliş oldu dervişler sohbetinde.

 7. Her kim sohbetge keldi könglige manâ yetti
  Her kim sohbete geldi, gönlüne sır ulaştı,
 8. Ashâblar murâd taptı dervişler sohbetide
  Dostlar murad buldu dervişler sohbetinde.

 9. Âmıkelse hâs bolur yulduz kelse ay bolur
  Sıradan kişi gelse, seçkin olur; yıldız gelse, ay olur;
 10. Mis kelse altun bolur dervişler sohbetide
  Bakır gelse altın olur dervişler sohbetinde.

 11. Kibr ü hasedler öler içige manâ tolar
  Kibir ve hasedler ölür, içine sır dolar,
 12. Köz açıp Hak'nı körer dervişler sohbetide
  Göz açıp Hakk'ı görür dervişler sohbetinde.

 13. Resûlğa vahiy keldi başdın tâcını aldı
  Rasûl’e vahiy geldi, başından tâcını aldı,
 14. Koptı hâdimlik kıldı dervişler sohbetide
  Kalktı hizmetçilik yaptı dervişler sohbetinde.

 15. Kul Hâce Ahmed sohbetde dem urar münâcâtda
  Kul Hoca Ahmed sohbette, dem vurur münâcâtta,
 16. Zihi hoş saâdetde dervişler sohbetide
  Zihi hoş saadette dervişler sohbetinde.