@twitter-𝕏
Türk Bitig

Hû halkası kuruldı ey dervişler kelingler

< Ne huş tat... | Evvel Hu a... >

HİKMET-94

 1. Hû halkası kuruldı ey dervişler kelingler
  Hû halkası kuruldu, ey dervişler, geliniz
 2. Hak sofrası yayıldı andın uluş alınglar
  Hakk sofrası yayıldı, ondan pay alınız.

 3. Kâl ilmini okuban hâl ilmiğe yetiben
  Zahir ilmini okuyarak, hâl ilmine ulaşarak,
 4. Yoklık içre batıban barlıklardan alınglar
  Yokluk içine batarak varlıklardan alınız.

 5. Yırtıp şefkat perdesin tilep didâr vadesin
  Yırtıp şefkat perdesini, dileyip cemal vadesini
 6. Açıp köngül didesin müşâhede kılınglar
  Açıp gönülün merkezini müşahede eyleyiniz

 7. Hû erresin alıban nefs başığa salıban
  Hû bıçkısını alarak, nefs başına salarak,
 8. Tüni küni tâlibler cânnı kurbân kılınglar
  Gece gündüz tâlipler, canı kurban eyleyiniz.

 9. Halka içre Hû dengiz ışk otığa yanıngız
  Halka içinde " Hû " deyiniz, aşk oduna yanınız,
 10. Ten-cân birle tâlipler tekbir başlap aytınglar
  Beden-can ile tâlipler, tekbir başlayıp deyiniz.

 11. Hû - Hû teyu zâr ingrep Hû demekde manâ bar
  "Hû-Hû"diye inleyip, " Hû "demekte mâna var,
 12. Didârıdın ümidvâr rahmetidin alınglar
  Cemalinden ümitli, rahmetinden alınız.

 13. Kul Hâce Ahmed kul bolğan yol üstide kül bolğan
  Kul Hoca Ahmed kul olan, yol üstünde kül olan,
 14. Tâliblerğe mül bolğan andın ibret alınglar
  Tâliplere mül olan, ondan ibret alınız.

< Ne huş tat... | Evvel Hu a... >