Huş gaibdin yetüşti bir cemaa dervişler

HİKMET-100

 1. Huş gaibdin yetüşti bir cemaa dervişler
  Hoş gaibden yetişti bir cemaat dervişler
 2. Batınıda Hû derler sırr-ı pinhan dervişler
  Batınında Hu derler sırr-ı pinhan dervişler

 3. Tınmay revan yürerler tınsa tekbir ayturlar
  Durmadan revan yürürler dursa tekbir söylerler
 4. Tabsa sohbet kurarlar huş sohbetliğ dervişler
  Bulsa sohbet kurarlar hoş sohbetli dervişler

 5. Cendeleri pür selah tesbihleri "illallah"
  Heybeleri dolu barış tesbihleri "La ilahe illallah"
 6. Hizmet kılur her sabah belahordur dervişler
  Hizmet eder her sabah bela çekicidir dervişler

 7. Cendeleri kir çepan könglide yüzming erman
  Heybeleri solgun cüppe gönlünde yüzbin derd
 8. Uşbu dünya bipâyanközge ilmes dervişler
  İşte bu dayanıksız dünya göze iliştirmez dervişler

 9. Cendeleri egnide asaları elkide
  Heybeleri omuzunda asaları elinde
 10. İzin yadı könglide Allah teyu dervişler
  Rabbim yâdı gönlünde Allah diye dervişler

 11. Aslı fakir bolsalar vücud şehrin kezseler
  Aslen fakir olsalar varlık alemini gezseler
 12. Zahir-batın tüzseler seadetliğ dervişler
  Zâhir-bâtın düzseler saadetli dervişler

 13. Meşayihler sır asrar hizmetide bol zinhâr
  Şeyhler sır saklar hizmetide ol zinhar
 14. Peygamberdin yâdgâr kalgan turur dervişler
  Peygamberden yadigar kalmışlardır dervişler

 15. Kul Hace Ahmed miskin bol miskinlerdin mana sor
  Kul Hoca Ahmed miskin ol miskinlerden mana sor
 16. Dervişlikni bil huzur Hu kuşıdur dervişler
  Dervişliği bil huzur Hû kuşudur dervişler...