Hakk kulları dervişler hakikatnı bilmişler

HİKMET-99

 1. Hakk kulları dervişler hakikatnı bilmişler
  Hakk kulları dervişler hakikati bilmişler
 2. Hakk'a âşık bolğanlar Hakk yolığa kirmişler
  Hakk'a âşık olanlar Hakk yoluna girmişler.

 3. Hak yolığa kirgenler Allâh teyu yürgenler
  Hakk yoluna girenler, Allah diye yürüyenler
 4. Erenler izin izlep memleketdin keçmişler
  Erenler izini izleyip memleketten geçmişler.

 5. Alem fahrı Mustafa andağ aydı merhabâ
  Evrenin övüncü Mustafa, öyle dedi merhaba,
 6. Mi'râc tüni aytıp fakr yolını almışlar
  Mirâc gecesi deyip fakr yolunu almışlar.

 7. Köngül bermey dünyâğa şurû' kılmay harâmğa
  Gönül vermeyip dünyaya, el uzatmayıp harama,
 8. Haknı süygen âşıklar halayıkdın keçmişler
  Hakk’ı seven âşıklar ahaliden geçmişler

 9. Dünyâ mening degenler cehân mâlın alğanlar
  Dünya benim diyenler, cihan malını alanlar,
 10. Kerkes kuş dek boluban ol haramğa batmışlar
  Kerkenez kuşu gibi olup o harama batmışlar.

 11. Molla müfti bolğanlar yalğan fetva bergenler
  Molla, müftü olanlar, yanlış fetva verenler
 12. Aknı kara kılğanlar ol tamuğga kirmişler
  Akı kara eyleyenler o cehenneme girmişler.

 13. Kâzı imâm bolğanlar nahak da'va kılganlar
  Kadı, imam olanlar, haksız dâva eyleyenler
 14. Ol himâr dek boluban yük astıda kalmışlar
  O eşek gibi olarak yük altında kalmışlar.

 15. Haram yegen hâkimler rüşvet alıp yegenler
  Haram yiyen hakimler, rüşvet alıp yiyenler
 16. Öz barmakın tişleben korkup turup kalmışlar
  Kendi parmağını dişleyip korkup durup kalmışlar.

 17. Tatlığ tatlığ yegenler türlüg türlüg kiygenler
  Tatlı tatlı yiyenler, türlü türlü giyenler,
 18. Altun taht olturganlar tufrak astıda kalmışlar
  Altın tahta oturanlar toprak altında kalmışlar.

 19. Mü'min kullar sâdıklar sıdkı birle turğanlar
  Mümin kullar, sâdıklar, sıdkı ile duranlar
 20. Dünyâlığın sarf etip uçmağ hûrın kuçmışlar
  Dünyalığını sarf edip cennet hûrisini kucaklamışlar

 21. Kul Hâce Ahmed bilmişsen Hak yolığa kirmişsen
  Kul Hoca Ahmed bilmişsin, Hakk yoluna girmişsin,
 22. Hak yolığa kirgenler Hak didârın körmişler
  Hakk yoluna girenler Hakk cemalini görmüşler.