@twitter-𝕏
Türk Bitig

Yol üstide olturup yolnı sorgan dervişler

< On sekkiz ... | Hakk kulla... >

HİKMET-98

 1. Yol üstide olturup yolnı sorgan dervişler
  Yol üstünde oturup yolu soran dervişler;
 2. Ukbâdın haber eştip yolğa kirgen dervişler
  Ahiretten haber duyup yola giren dervişler

 3. Asâları elkinde himmet kurı belinde
  Asâları elinde, himmet kuşağı belinde,
 4. İzim yâdı tilinde Allâh degen dervişler
  Rabb’im yadı dilinde, Allah diyen dervişler.

 5. Hırkaları kir çefan könglide yüz ming ayân
  Hırkaları solgun cüppe, gönlünde yüz bin gerçek
 6. Bilingiz ikki cehan közge ilmes dervişler
  Biliniz, iki cihanı göze iliştirmez dervişler.

 7. Derviş Haknıng manzurı zikri turur gülzârı
  Derviş Hakk’ın nazar eylediği, zikridir gül bahçesi,
 8. Haknı yâdı esrârı hub edebliğ dervişler
  Hakk'ın yâdı sırları, tam edepli dervişler.

 9. Yazukum köp yolatmas ashâb dârûsın tapmas
  Günahım çok yol vermez, dostlar dermanını bulmaz,
 10. Közde yaşın kurutmas yaşı akğan dervişler
  Gözde yaşını kurutmaz yaşı akan dervişler.

 11. Sırrı birle sözlerler tilge hikmet tüzerler
  Sırrı ile söylerler, dile hikmet dizerler,
 12. Işk birle cân kezerler rengi sarığ dervişler
  Aşk ile can gezerler rengi sarı dervişler.

 13. İt nefsini öldürür kızıl yüzin soldurur
  İt nefsini öldürür, kızıl yüzünü soldurur,
 14. Hâce Ahmed kul turur satıp yesün dervişler
  Hoca Ahmed kuldur, satıp yesin dervişler.

< On sekkiz ... | Hakk kulla... >