On sekkiz ming âlemde hayrân bolğan âşıklar

HİKMET-97

 1. On sekkiz ming âlemde hayrân bolğan âşıklar
  On sekiz bin âlemde hayran olan âşıklar,
 2. Tapmay ma'şuk çerâğın sersân bolğan âşıklar
  Bulmayıp sevgilinin ışığını sersem olan aşıklar.

 3. Her dem başı örgülüb közi halkka telmürüb
  Her an başı dönerek, gözü halka çevrilip,
 4. "Hu-Hu" teyü çürgülüp giryân bolğan âşıklar
  "Hû-Hû" diye kavrulup giryan olan âşıklar.

 5. Küyüp yanıp kül bolğan ışkıda bülbül bolğan
  Tutuşup yanıp kül olan, aşkında bülbül olan,
 6. Kimni körse kul bolğan merdân bolğan âşıklar
  Kimi görse kul olan, merd olan âşıklar

 7. Yol üstide hâk bolğan sîneleri çâk bolğan
  Yol üstünde toprak olan, göğüsleri parçalanan,
 8. Zıkrin aytıp pâk bolğan nâlân bolğan âşıklar
  Zikrini söyleyip temiz olan ağlar olan âşıklar.

 9. Himmet kurın bağlagan yürek bağrın dağlagan
  Himmet kuşağını bağlayan, yürek-bağrını dağlayan,
 10. Feryâd urup yığlagan giryân bolğan âşıklar
  Feryad edip ağlayan, giryân olan âşıklar.

 11. Gâhi yüzi sarğarıp gahi yolıda ğarib
  Bâzen yüzü sararıp, bâzen yolunda garip,
 12. Tesbihleri yâ Habib cevlân bolğan âşıklar
  Tesbihleri yâ Habib ; dolaşan âşıklar.

 13. Ahmed sen hem âşık bol sıdkıng birle sâdık bol
  Ahmed sen hem âşık ol, sıdkın ile sâdık ol,
 14. Dergâhıge lâyık bol cânân bolğan âşıklar
  Dergâhına lâyık ol, canan olan âşıklar.