Eyâ dostlar bu yollarnıng ukbâsı köp

HİKMET-128

 1. Eyâ dostlar bu yollarnıng ukbâsı köp
  Ey dostlar bu yolların ukbası çok
 2. Ötse bolmaz pir hizmetin kılmagunça
  Geçse olmaz Pir hizmetini kılmadıkça
 3. Yüz ming belâ, mihnet, afet hatarı köp
  Yüz bin bela, sıkıntı, afet tehlikesi çok
 4. Tuysa bolmaz pir hizmetin kılmagunça
  Duysa olmaz Pir hizmetini kılmadıkça

 5. Şeriatsız tarikatga ötüb bolmaz
  Şeriatsız tarikata geçmek olmaz
 6. Hakikatsız marifetge yetib bolmaz
  Hakikatsız marifete yetmek olmaz
 7. Pirsiz hergiz şevk şarâbın tatıb bolmaz
  Pirsiz asla şevk şarabını tatmak olmaz
 8. Tatsa bolmaz pir hizmetin kılmağunça
  Tadsa olmaz Pir hizmetini kılmadıkça

 9. Nâdânlarga sırr ma'nânı aytıb bolmaz
  Cahillere mana sırrını deyip olmaz
 10. Dürr gevherni mührege satıb bolmaz
  İnci, mücevheri ucuza satmak olmaz
 11. Edhem sıfat dünya ukbin yetib bolmaz
  Edhem gibi dünya kaygısını yetmek olmaz
 12. Yetse bolmaz pir hizmetin kalmağunça
  Yetse olmaz Pir hizmetini kılmayınca

 13. Sırsız yüz ming taat kıldım yoldın azdım
  Sırsız yüzbin ibadet eyledim yoldan şaştım
 14. Râhılesiz yolğa kirib talıb tozdum
  Yol göstericisiz yola girip şaşırıp kaldım
 15. Pir-i muğan nazar kıldı nefsdin sezdim
  Pir-i kamil nazar eyledi nefsden sezdim
 16. Sezse bolmaz pir hizmetin kılmağunça
  Sezse olmaz Pir hizmetini kılmadıkça

 17. Vâderiğa tuymay kaldım ömrüm ötti
  Vah neyazık duymadan kaldım ömrüm geçti
 18. Nefsu hevâ orta alıb meni yuttı
  Nefs-heva ortaya alıp beni yuttu
 19. Bihamdillâh pir-i muğan kolum tuttı
  Allah'a şükürler Pir-i kamil elimden tuttu
 20. Tutsa bolmaz pir hizmetin kılmağunça
  Tutsa olmaz Pir hizmetini kılmadıkça

 21. Vallah Tallâh sümme Billâh sırsız bolmaz
  Vallahi, Tallahi, hayır Billahi sırsız olmaz
 22. Sırsız yüz ming tâ'at kılsang makbul bolmaz
  Sırsız yüzbin ibadet eylesen makbul olmaz
 23. Neçe aytsam bihaberler munı bilmez
  Ne kadar desem habersizler bunu bilmez
 24. Bilse bolmaz pir hizmetin kılmağunça
  Bilse olmaz Pir hizmetini kılmadıkça

 25. Candın keçmey baş oynamay yolğa salmas
  Candan geçmeyip, baş oynamadan yola iletmez
 26. İ'tikadıng tam bolmasa kolung almas
  İnancın tam olmasa elinden tutmaz
 27. Tâliblerde ketse hevâ kudret bolmas
  Taliblerden gitse heves, kudret olmaz
 28. Keçse bolmaz pir hizmetin kılmağunça
  Geçse olmaz Pir hizmetini kılmadıkça

 29. Eyâ talib ölmes burun ölekörgin
  Ey talip ölmeden önce öledur
 30. Yahşilerning hâk-ı pâyı bolakörgin
  İyilerin ayağının tozu oladur
 31. Tufrak bolub feyz u fütuh alakörgin
  Toprak olup feyz-fetih aladur
 32. Alsa bolmaz pir hizmetin kılmağunça
  Alsa olmaz Pir hizmetini kılmadıkça

 33. Hakikatnın yollarıda yüz ming hatar
  Hakikatın yollarında yüzbin tehlike
 34. Belin bağlab yolga kirgen âhir yeter
  Belini bağlayıp yola giren sonunda ulaşır
 35. Sır eşiğin yastanğanlar murad tapar
  Sır eşiğine başvuranlar murat bulur
 36. Tapsa bolmaz pir hizmetin kılmağunça
  Bulsa olmaz Pir hizmetini kılmadıkça

 37. Muradıngga yetey deseng bolğıl bidâr
  Muradına yeteyim desen olasın uykusuz
 38. Ehlü ayâl hânumândın bolğıl bizâr
  Çoluk-çocuk, ev-barkından olasın şikayetçi
 39. Ahir bir kün körsetgüvsi senge didar
  Sonunda bir gün gösterecektir sana cemal
 40. Körse bolmaz pir hizmetin kılmağunça
  Görse olmaz Pir hizmetini kılmadıkça

 41. Allâh degil cânıng küyüb otlar çıksun
  Allah de ki canın yanıp ateşler çıksın
 42. "Hû" degende söngeklering barın caksun
  "Hû" dediğinde kemiklerin hepsi kırılsın
 43. Bağrıng teşib öbkeng şişib erib aksun
  Bağrın deşip dalağın şişip eriyip aksın
 44. Aksa bolmas pir hizmetin kılmağunça
  Aksa olmaz Pir hizmetini kılmadıkça

 45. Uşbu yolğa kadem koyğan candın keçti
  Bu yola adım atan candan geçti
 46. Zikr-i kalbin ayta ayta köksin teşti
  Kalb zikrini diye diye göğsünü deşti
 47. Andın songra cânân bakıb eşik açtı
  Ondan sonra Sevgili bakıp kapı açtı
 48. Açsa bolmaz pir hizmetin kılmağunça
  Açsa olmaz Pir hizmetini kılmadıkça

 49. Yüz ming münâcât aytıb yığlay senge Hudâ
  Yüzbin dua deyip ağlayım sana Allah
 50. Hırsu hevâ menmenlikdin kılğıl cüda
  Hırs ve heva, ben-benlikten eyle uzak
 51. Lutf eyleseng menmenlikni kılay edâ
  Lutfeylesen ben-benliği eyleyim tamam
 52. Kılıb bolmaz pir hizmetin kılmağunça
  Eylemek olmaz Pir hizmetini kılmadıkça

 53. Rahman İgem rahmetingge lâyık kılğıl
  Rahman Melik'im rahmetine layık eyle
 54. Berki yanglığ himmet berib âşık kılğıl
  Berki gibi himmet verip aşık eyle
 55. Tâ ölgünçe sıdkım birle sâdık kılğıl
  Ta ölene kadar sıdkım ile sadık eyle
 56. Bolsa bolmaz pir hizmetin kılmağunça
  Olsa olmaz Pir hizmetini kılmadıkça

 57. Kul Hace Ahmed Allah demey ne iş kılay
  Kul Hoca Ahmed Allah demeyip ne iş eyleyim
 58. Amelim yok zâr ingremey ne iş kılay
  Amelim yok inleyip ağlamayı, ne iş eyleyim
 59. Hakk'dın korkub kan yığlamay ne iş kılay
  Hakk'tan korkup kan ağlamayıp ne iş eyleyim
 60. Kılıb bolmaz pir hizmetin kılmağunça
  Eylese olmaz Pir hizmetini kılmadıkça...