@twitter-𝕏
Türk Bitig

Ben Seni Sevdiğimi

< Ben O Yari... | Bencileyin... >

Ben seni sevdügümi işitsünler hâs u âm
Söyleşenler söyleşsün sensüz dirligüm harâm

Kim senün lezzetünden cânı dad almazısa
Yürür bir cânsuz sûret âlem halinden bî-gam

Ben bu dem seni gördüm niçesi sabr eyleyem
Seni bir dem görmege müştâkdur cümle âlem

Seni seven kişiye ne hâcet Hûr u Kusûr
Seni sevmeyen câna Tamu'dur cümle makâm

İki cihân varlıgı ger benüm olurısa
Sensüz bana gerekmez iş senünledür tamâm

Bin yıl ömrüm varısa harc idem bu kapuda
Gerçek ben âşıkısam gerek bu yolda ölem

Bana sen geregisen n'iderem kendözümi
Ger ben sen oldumısa ben beni yavu kılam

Âlemlerün arzûsı seni bulmagiçündür
Ben seni bulmışiken sensüzin nite olam

Çok sorarlar Yûnus'a niçe ışk esrükligi
N'itsün ezel bezminde öyle çalındı kalem

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Ben seni sevdiğimi işitsinler hasuam,
Söyleşenler söyleşsin sensiz dirliğim haram.

Kim senin lezzetinden canı tad almaz ise,
Yürür cansız bir suret alem halinden bigam.

Ben bu dem seni gördüm, nicesi sabreyleyim,
Seni bir dem görmeye müştaktır cümle alem.

Seni gören kişiye ne hacet hur ve kusur,
Seni sevmeyen cana Tamu'dur cümle makam.

İki cihan varlığı ger benim olur ise,
Sensiz bana gerekmez iş seninledir tamam.

Bin yıl ömrüm olursa harcedem bu kapıda,
Ben gerçek aşık isem gerek bu yolda ölem.

Bana sen gerek isen n'iderem kendözümü,
Ger ben sen oldum ise ben beni yavu kılam.

Âlemlerin arzusu seni bulmak içindir,
Ben seni bulmuş iken sensizin nice olam.

Çok sorarlar Yunus'a, nice aşk esrikliği,
N'etsin ezel bezminde şöyle çalındı kalem.


< Ben O Yari... | Bencileyin... >