@twitter-𝕏
Türk Bitig

Dervişlik Makamı Hâl İçinde Hâl

< Derviş Ola... | Din Ve Mil... >

Dervîşlik makâmı hâl içinde hâl
Ferâgatlık makâmı dervîş olana muhâl

Dervîş ayrılımaz evvelki demden
Hîç fürkat olmadı nasîbdür visâl

Dervîş fitne kabın bunda uşatdı
Hareket itdi bunda olmadı battâl

Dervîşlik dirligi Sırât üzredür
Hisâbı itdiler zerre-i miskâl

Dervîş Ene'l-Hak derse n'ola aceb mi
Hep varlık Hakk'undur alâ küllî hâl

Dervîş ırma gözün evvelki demden
Yûnus görüp durur hem âhir hem evvel

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Dervişlik makamı hal içinde hal,
Feragatlık derviş olana muhal.

Derviş ayrılamaz evvelki demden,
Hiç firkat olmadı nasiptir visal.

Derviş fitne kabın burada kırdı,
Hareket ederken olmadı battal.

Dervişlik dirliği Sırat üzredir,
Hesabı ettiler bir zerre miskal.

Derviş Enel Hak derse n'ola acep?
Hep varlık Hakk'ındır ala külli hal.

Derviş ırma gözün evvelki demden,
Yunus görüp durur ahir ve evvel.


< Derviş Ola... | Din Ve Mil... >