Eğriliğin Koyasın

Egriligün koyasın togrı yola gelesin
Kibr ü kîni çıkargıl erden nasîb alasın

Ne virsen elünile şol varur senünile
Ben disem inanmazsın varıcagaz göresin

Gönülde pas oturur anda seni yitürür
İçerü şâh oturur girimezsin göresin

On ikidür hücresi yidi dervâzesi vardur
Anda iki dilber var bilmezsin ki sorasın

Var kardaşunı öldür dahı avretün boşa
Anana kâbin kıydur Hakk'ı ıyân göresin

Bî-çâre miskîn Yûnus ışkdan davî kılursın
Dostdan haber gelicek yüz süriyi varasın

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Eğriliğin koyasın, doğru yola gelesin,
Kinden kibirden vazgeç, erden nasip alasın.

Ne versen elin ile, o varır senin ile,
Ben desem inanmazsın, varacağız göresin.

Gönülde pas oturur, orda seni yitirir,
İçeri şah oturur, giremezsin göresin.

On ikidir hücresi, yedi dervazesi var,
Orda iki dilber var, bilmezsin ki sorasın.

Var kardaşını öldür, dahi avradın boşa,
Anana kabin kıydır, Hakk'ı ayan göresin.

Biçare miskin Yunus aşktan dava kılarsın,
Dosttan haber gelecek yüz sürüyü varasın.