@twitter-𝕏
Türk Bitig

Sensin Benim Canım Canı

< Seninle Bi... | Sensin Biz... >

Sensin benüm cânum cânı sensüz karârum yok durur
Uçmak'da sen olmazısan va'llâh nazarum yok durur

Baksam seni görür gözüm söylerisem sensin sözüm
Seni gözetmekden dahı yigrek şikârum yok durur

Söylerisem dilümdesin ger tek tursam gönlümdesin
Gönlüm gözüm seni sever ayruk nigârum yok durur

Çün ben beni unutmışam şöyle ki sana gitmişem
Ne kâlde ne hâldeyisem bir dem karârum yok durur

Eger beni Cercîs'leyin yitmiş kez öldürürisen
Dönem girü sana varam zîrâ ki ârum yok durur

Seni gördüm güneş gibi Cennet bana zindân gibi
Cennet'üne zâhidün ko Uçmak'da arzûm yok durur

Yûnus dahı âşık sana göster dîdârunı ana
Yârüm dahı sensin benüm ayruk dîdârum yok durur

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Sensin benim canım canı, sensiz kararım yok durur,
Uçmak'ta sen olmaz isen, vallah nazarım yok durur.

Baksam seni görür gözüm, söyler isem sensin sözüm,
Seni gözetmekten artık, yeğrek şikarım yok durur.

Söyler isem dilimdesin, ger tek dursam gönlümdesin,
Gönlüm gözüm seni sever, ayrık nigarum yok durur.

Ben kendimi unutmuşum, senin yoluna gitmişim,
Ne kalde ne halde isem, bir dem kararım yok durur.

Eğer beni Cercis gibi yetmiş kez öldürür isen,
Dönem geri sana varam, zira ki arım yok durur.

Seni gördüm güneş gibi, Cennet bana zindan gibi,
Cennetin'e zahidler koy, Uçmak'ta arzûm yok durur.

Yunus dahi aşık sana, göster didarını ona,
Yarım dahi sensin benim, ayrık didarım yok durur.


< Seninle Bi... | Sensin Biz... >