Şuride Ve Şeyda Kılan

(Günümüze aktarımı)
Şuride ve şeyda kılan, aşkın cemalidir beni,
Alemlere rüsva kılan, Hakk'ın cemalidir beni.

Aklımı başımdan alan, beni sevdalara salan,
Bir mürşide bende kılan, Hakk'ın cemalidir beni.

Kaddim büküp yay eyleyen, bağrım delip nay eyleyen,
İşim gücüm vay eyleyen, Hakk'ın cemalidir beni.

Aklımı bihuş eyleyen, hem bağrımı baş eyleyen,
Alemde sarhoş eyleyen, Hakk'ın cemalidir beni.

Dil mülkünü abat eden, miskin gönüllü şad eden,
Gayrı hevesle yad eden, Hakk'ın cemalidir beni.

Gönlümü gayrıdan kesen, kendisine mahsus kılan,
Aşka giriftar eyleyen, Hakk'ın cemalidir beni.

Varlığımı elden alan, yokluk makamına salan,
Aşk denizine daldıran, Hakk'ın cemalidir beni.

Daim beni mahzun eden, dağa salıp Mecnun eden,
Hem aşka mustağrak eden, Hakk'ın cemalidir beni.

Gözlerimi giryan eden, ciğerimi büryan eden,
Yunus'u sergerdan eden, Hakk'ın cemalidir beni.