"Kul huvallâh" "subhânallâh" vird eylesem

HİKMET-7

 1. "Kul huvallâh" "subhânallâh" vird eylesem
  "Kul Hüvallâh, sübhânallâh"ı vird eylesem
 2. Bir ü Barım didârıngnı körer men mü
  Bir ve Var'ım cemalini görür müyûm?
 3. Başdın ayağ hasretingde dad eylesem
  Baştan ayağa hasretinde feryad eylesem,
 4. Bir ü Barım didârıngnı körermen mü
  Bir ve Var'ım, cemalini görür müyüm ?

 5. Elligbirde çöller kezip giyâh yedim
  Ellibirde çöller gezip otlar yedim;
 6. Tağlar çıkıp tâat kılıp közüm oydım
  Dağlara çıkıp, tâat kılıp gözümü oydum;
 7. Didârıngnı körelmedim cândın toydım
  Cemalini göremedim, candan doydum;
 8. Bir ü Barım didârıngnı körermen mü
  Bir ve Var'ım, cemalini görür müyüm ?

 9. Ellig iki yaşda keçtim hânumândın
  Elliiki yaşta geçtim ev-barktan;
 10. Hânumânım ne körüngey belki cândın
  Ev-barkım ne görüne belki candan;
 11. Başdın keçtim cândın keçtim hem imândın
  Baştan geçtim, candan geçtim, hem imandan;
 12. Bir ü barım didârıngnı körermen mü
  Bir ve Var'ım, cemalini görür müyüm ?

 13. Ellig üçde vahdet meydin rûzi kıldı
  Elliüçte vahdet şarabından nasip eyledi;
 14. Yoldın azğan gümrâh edim yolğa saldı
  Yoldan azan günahkar idim, yola saldı;
 15. Allah dedim lebbeyk deban kolum aldı
  "Allah" dedim, "Lebbeyk!" diyerek elimi aldı
 16. Bir ü Barım didârıngnı körermen mü
  Bir ve Var'ım, cemalini görür müyüm ?

 17. Elligtörtde vücüdlarım nâlân kıldım
  Ellidörtte bedenlerimi ağlar eyledim
 18. Marifetni meydânıda cevlân kıldım
  Mârifetin meydanında dolandım
 19. İsmâil dek aziz cânım kurbân kıldım
  İsmâil gibi aziz canımı kurban eyledim
 20. Bir ü Barım didârıngnı körermen mü
  Bir ve Var'ım, cemalini görür müyüm?

 21. Elligbeşde didâr üçün gedâ boldum
  Ellibeşte cemal için dilenci oldum
 22. Küydüm yandım gül dek taki fenâ boldum
  Kavruldum, yandım, gül gibi ta ki yok oldum
 23. Bihamdi'llâh didâr izlep eda boldum
  Allah'â hamdolsun cemal arayıp eda oldum
 24. Bir ü Barım didârıngnı körermen mü
  Bir ve Var'ım, cemalini görür müyüm?

 25. Ellig altı yaşka yetti mungluğ başım
  Ellialtı yaşa ulaştı dertli başım
 26. Tevbe kıldım akar mukin közde yaşım
  Tevbe eyledim, akar mı ki gözden yaşım;
 27. Erenlerdin behre almay köngli taşım
  Erenlerden nasip almadan taş gönülüm
 28. Bir ü Barım didârıngnı körermen mü
  Bir ve Var'ım, cemalini görür müyüm?

 29. Elligyetü yaşda ömrüm yeldek ötti
  Elliyedi yaşta ömrüm yel gibi geçti
 30. Eyâ dostlar amelsizmen başım kattı
  Ey dostlar, amelsizim, başım kurudu
 31. Bihamdillâh pir-i muğân kolum tuttı
  Allah â hamd olsun, pir-i kamil elimi tuttu
 32. Bir ü Barım didârıngnı körermen mü
  Bir ve Var'ım, cemalini görür müyüm?

 33. Ellig sekkiz yaşka kirdim men bi-haber
  Ellisekiz yaşa girdim, ben habersiz
 34. Kahhâr İgem nefsimni kıl zir ü zeber
  Kahhar Malik'im nefsimi eyle zir ü zeber
 35. Himmet berseng şum nefsimge ursam teber
  Himmet versen, kötü nefsime vursam teber
 36. Bir ü Barım didârıngnı körermen mü
  Bir ve Var'ım, cemalini görür müyüm?

 37. Ellig tokkuz yaşka yettim dâd u feryâd
  Ellidokuz yaşa ulaştım, feryad ve figan
 38. Cân bererde cânânımnı kılmadım yâd
  Can verirken cananımı akla, getirmedim
 39. Ne yüz birle sanga aytay kılğıl âzâd
  Ne yüz ile sana söyleyeyim, eyle azâd;
 40. Bir ü Barım didârıngnı körermen mü
  Bir ve Var'ım, cemalini görür müyüm?

 41. Közüm yumup tâ açkunça yetti altmış
  Gözümü yumup tâ açınca erişti altmış
 42. Belim bağlap men kılmadım bir yahşi iş
  Bel bağlayıp ben eylemedim bir iyi iş;
 43. Keçe kündüz bi-ğam yördüm men yaz u kış
  Gece gündüz gamsız yürüdüm ben, yaz ve kış;
 44. Bir ü Barım didârıngnı körermen mü
  Bir ve Var'ım, cemalini görür müyüm?

 45. Altmış Girde şermendemen günahımdın
  Altmışbirde pişmanım günahımdan
 46. Eyâ dostlar köp korkamen İlahımdın
  Ey dostlar, çok korkuyorum İlah'ımdan;
 47. Cândın keçip penâh tiley Hudâyımdın
  Candan geçip kurtuluş dileyim Allah'ımdan
 48. Bir ü Barım didârıngnı körermen mü
  Bir ve Var'ım, cemalini görür müyüm?

 49. Altmışikki yaşda Allah pertev saldı
  Altmışiki yaşta Allah ışık saldı;
 50. Başdın ayağ ğafletlerim rehâ kıldı
  Baştan ayağa gafletlerim yok eyledi
 51. Cânım dilim aklım hûşım Allah dedi
  Canım, gönlüm, aklım, şuurum "Allah!" dedi
 52. Bir ü Barım didârıngnı körermen mü
  Bir ve Var'ım, cemalini görür müyüm?

 53. Altmışüçde nidâ keldi kul yerge kir
  Altmışüçte çağrı geldi; "Kul yere gir!.."
 54. Hem cânıngmen, cânanıngmen cânıngnı ber
  Hem canınım, cananınım, canını ver
 55. Hu şemşirin kolğa alıp nefsingni kır
  ‘Hu’ kılıcını ele alıp nefsini kır
 56. Bir ü Barım didârıngnı körermen mü
  Bir ve Var'ım, cemalini görür müyüm ?

 57. Kul Hâce Ahmed nefsni teftim nefsni teftim
  Kul Hoca Ahmed, nefsi teptim, nefsi teptim;
 58. Andın keyin cânânımnı izlep taptım
  Ondan sonra cananımı arayıp buldum;
 59. Ölmes burun cân bermekni derdin tarttım
  Ölmeden önce can vermenin derdini çektim
 60. Bir ü Barım didârıngnı körermen mü
  Bir ve Var'ım, cemalini görür müyüm ?