Subhı sadık düşenbe kün yerge kirdim

HİKMET-8

 1. Subhı sadık düşenbe kün yerge kirdim
  Sabah erken pazartesi günü yere girdim
 2. Mustafa'ga matem tutub kirdim mena
  Mustafa ya matem tutup girdim ben ya
 3. Altmışüçte sünnet dedi eştib bildim
  Altmışüçte sünnet dedi işitip bildim
 4. Mustafa'ga matem tutub kirdim mena
  Mustafa'ya matem tutup girdim ben ya

 5. Yer üstide yaranlarım matem tuttı
  Yer üstünde dostlarım matem tuttu
 6. Alem hemme "sultanım" deb na'ra tarttı
  Bütün alem "Sultanım"deyip nara çekti
 7. Hak'nı tabkan çın sufiler kanlar yuttı
  Hakk'ı bulan gerçek sufiler kanlar yuttu
 8. Mustafa'ga matem tutub kirdim mena
  Mustafa'ya matem tutup girdim ben ya

 9. Elveda deb yer astıga kadem koydum
  “Elveda” deyip yer altına adım koydum
 10. Yaruğ dünya haram kılıb Hak'nı süydüm
  Aydın dünyayı haram kılıp Hakk’ı sevdim
 11. Zikrin aytıb yalguz bolub yalguz küydüm
  Zikrini söyleyip yalnız olup yalnız yandım
 12. Mustafa'ga matem tutub kirdim mena
  Mustafa'ya matem tutup girdim ben ya

 13. "Taha" okub tün keçeler kaim boldım
  "Taha" okuyup akşam ve geceler kaim oldum
 14. Keçe namaz kündüzleri saim boldum
  Gece namaz gündüzleri oruçlu oldum
 15. Bu hal birle yer astıda daim boldum
  Bu hal ile yer altında daim oldum
 16. Mustafa'ga matem tutub kirdim mena
  Mustafa'ya matem tutup girdim ben ya

 17. Altmış keçe altmış kündüz bir yol taam
  Altmış gece altmış gündüz bir kez yemek
 18. Tang atgunça namaz okub bir yol selam
  Tan atana kadar namaz kılıp bir kez selam
 19. Altmışüçte boldı ömrim ahir tamam
  Altmışüçte oldu ömrüm sonunda tamam
 20. Mustafa'ga matem tutub kirdim mena
  Mustafa'ya matem tutup girdim ben ya

 21. Hak Mustafa ruhı kelib boldı imam
  Hakk Mustafa ruhu gelip oldu imam
 22. Cümle melek yer astıda boldı gulam
  Bütün varlık yer altında oldu köle
 23. Köp yığladım Hak Mustafa berdi in'am
  Çok ağladım Hakk Mustafa verdi müjde
 24. Mustafa'ga matem tutub kirdim mena
  Mustafa'ya matem tutup girdim ben ya

 25. Miraç tüni nur-ı didem ferzend dedi
  Mirac gecesi "Gözümün nuru evlad... "dedi
 26. Kolum tutub ümmetimsen ümmet dedi
  Elimi tutup "Ümmetimsin ümmet" dedi
 27. Sünnetimni mehkem tutgıl dilbend dedi
  "Sünnetimi sıkı tutasın gönüldaşım"dedi
 28. Mustafa'ga matem tutub kirdim mena
  Mustafa'ya matem tutup girdim ben ya

 29. Kıyametde yol adaşsang yolga salay
  "Kıyamette yol kaybedersen yola salayım
 30. Muhammed dep teşne bolsang kolung alay
  ‘Muhammed’ deyip susamış olsan elini tutayım
 31. Ferzendim dek elking tutub cennet kirey
  Evladım deyip elini tutup cennete girdireyim..."
 32. Mustafa'ga matem tutub kirdim mena
  Mustafa'ya matem tutup girdim ben ya

 33. Ey yaranlar bu söz eştib şevkim artdı
  Ey dostlar bu sözü işitip şevkim arttı
 34. Ümmet dedi iç u taşım nurga batdı
  "Ümmet" dedi, iç ve dışım nura battı
 35. Pertev salıb didarını Hak körsetti
  Nurunu salıp cemalini Hakk gösterdi
 36. Mustafa'ga matem tutub kirdim mena
  Mustafa'ya matem tutup girdim ben ya

 37. Didar körüb ruhum uçıb arşga kondı
  Cemalini görüp ruhum uçup arşa kondu
 38. Musa sıfat vücutlarım küyüb yandı
  Musa gibi varlığım tutuştu yandı
 39. Mecnun sıfat heylü hişdin kaçıb tandı
  Mecnun gibi eş ve dosttan kaçıp saklandı
 40. Mustafa'ga matem tutub kirdim mena
  Mustafa'ya matem tutup girdim ben ya

 41. Yer astıda harlığ tarttım köp meşakkat
  Yer altında eziyet çektim çok zorluk
 42. Tüşek yastık taşdın kılıb çektim mihnet
  Döşek yastık taştan yapıp çektim sıkıntı
 43. Ey yaranlar bu dünyada yok feragat
  Ey dostlar bu dünyada yok dinlenmek
 44. Mustafa'ga matem tutub kirdim mena
  Mustafa'ya matem tutup girdim ben ya

 45. Ta meşakkat tartmagunça vaslı kayda
  Ta zorluk çekmedikçe vuslatı nerede?..
 46. Hizmet kılmay derd-i halet bolmas peyda
  Hizmet kılmadan hal derdi olmaz peyda
 47. Can u dilni ta kılmasang Hakk'a şeyda
  Can ve gönlünü kılmadıkça Hakk'a tutkulu
 48. Mustafa'ga matem tutub kirdim mena
  Mustafa'ya matem tutup girdim ben ya

 49. Yer astığa kirdim erse bihud boldum
  Yer altına girdim ise kendimden geçtim
 50. Közüm açıb Mustafa'nı hazır kördüm
  Gözümü açınca Mustafa'yı hazır gördüm
 51. Asi cafi ümmetlerni halin sordum
  İsyan ve cefa eden ümmetlerin halini sordum
 52. Mustafa'ga matem tutub kirdim mena
  Mustafa'ya matem tutup girdim ben ya

 53. Eya ferzend mendin sorsang kani ümmet
  Ey evlad benden sorsan hani ümmet,
 54. Ümmet dedi köksüm tola dağ-ı hasret
  "Ümmet" dedi göğsüm dolarak hasret yarası
 55. Ümmet üçün köp tartamın Hak'dın külfet
  Ümmet için çok çekiyorum Hak'dan külfet
 56. Mustafa'ga matem tutub kirdim mena
  Mustafa'ya matem tutup girdim ben ya

 57. Ümmetlerim yazukların her Cum'a keç
  Ümmetlerimin günahlarını her Cum'â affet
 58. Alıb kelgey ya Muhammed sen munı çeç
  Alıp geleyim ya Muhammed sen bunu ayır
 59. Ta ki yığlab secde eyley Tengri'ge keç
  Ta ki ağlayıp secde eyleyim Tanrı ya affet
 60. Mustafa'ga matem tutub kirdim mena
  Mustafa'ya matem tutup girdim ben ya

 61. Her Cum'a keç ümmetlerni günahını
  Her Cum'a affet ümmetlerin günahını
 62. Alıp kelgey ya Muhammed körgil munı
  Alıp geleyim ya Muhammed gör bunu
 63. Ümmetlering neler kılur Ahmed seni
  Ümmetlerin neler kılar Ahmed senin
 64. Mustafa'ga matem tutub kirdim mena
  Mustafa'ya matem tutup girdim ben ya

 65. Men melekdin şerm alurmen ey ümmetim
  Ben melekten utanç duyarım ey ümmetim
 66. Yaratkan'dın korkmas musen pest himmetim
  Yaratan'dan korkmaz mısın düşük himmetim
 67. Keçe yatmay taat kılsang hoş devletim
  Gece yatmadan ibadet etsen hoş devletim
 68. Mustafa'ga matem tutub kirdim mena
  Mustafa'ya matem tutup girdim ben ya

 69. Yer astıga kirdim dostlar biihtiyar
  Yer altına girdim dostlar iradesiz
 70. Amin dengler âl u ashab hem çeharyar
  "Amin" deyiniz âl, ashab ve çehar-yar
 71. Ümmetlerni cürmin keçgil Perverdigar
  Ümmetlerin suçunu bağışla Allah'ım
 72. Mustafa'ga matem tutub kirdim mena
  Mustafa'ya matem tutup girdim ben ya

 73. Kul Hace Ahmed men defter-i sani aytdım
  Kul Hoca Ahmed ben ikinci defteri söyledim
 74. İkki alem işretlerin meyge sattım
  İki alem eğlencelerini meye sattım
 75. Ölmes burun can aççığın zehrin tattım
  Ölmeden önce can acısının zehrini tattım
 76. Mustafa'ga matem tutub kirdim mena
  Mustafa'ya matem tutup girdim ben ya