Eyâ dostlar hasb-i hâlim beyân eyley

HİKMET-9

 1. Eyâ dostlar hasb-i hâlim beyân eyley
  Ey dostlar hasb-i halimi söyleyeyim
 2. Ne sebebdin Hakk'dın korkub ğorga kirdim
  Ne sebepten Hakk'tan korkup kabre girdim
 3. Çın derdlikge bu sözlerni ayân eyley
  Gerçek dertliye bu sözümü bildireyim
 4. Ol sebebdin Hakk'dın korkub ğorga kirdim
  O sebepten Hakk'tan korkup kabre girdim

 5. Gor içinde keçe kündüz tâ'at kıldım
  Kabir içinde gece-gündüz ibadet eyledim
 6. Tatavvu namâz okub âdet kıldım
  Nafile namaz kılıp adet eyledim
 7. Her ne cefa tegse ângâ tâkat kıldım
  Her ne cefa gelse ona dayandım
 8. Ol sebebdin Hakk'dın korkub ğorga kirdim
  O sebepten Hakk'tan korkup kabre girdim

 9. Gor içinde Mustafâ'nı hâzır kördüm
  Kabir içinde Mustafa'yı hazır gördüm
 10. Selâm kılıb adab birle bihud turdum
  Selam verip edep ile şaşırıp kaldım
 11. Asi câfi ümmetlerni hâlin sordum
  Asi-cafi ümmetlerinin halini sordum
 12. Ol sebebdin Hakk'dın korkub ğorga kirdim
  O sebepten Hakk'tan korkup kabre girdim

 13. Gorğa kirmek Resûlullâh sünnetleri
  Kabre girmek Rasulullah sünnetleri
 14. Tâat kılmak Hakk Resûlni âdetleri
  İbadet eylemek Hakk Rasulû'nün adetleri
 15. Gariblerğe rahm kılmak şefkatleri
  Gariplere rahmet eylemek şefkatleri
 16. Ol sebebdin Hakk'dın korkub ğorga kirdim
  O sebepten Hakk'tan korkup kabre girdim

 17. Ümmet bolsang keçe kündüz tınmay yığla
  Ümmet olsan gece-gündüz dinmeden ağla
 18. Bağrıng pişib öpkeng teşib yürek dağla
  Bağrın pişip ciğerini deşip yürek dağla
 19. Ecel kelse merdânevar beling bağla
  Ecel gelse mertler gibi belini bağla
 20. Ol sebebdin Hakk'dın korkub ğorga kirdim
  O sebepten Hakk'tan korkup kabre girdim

 21. Bir kün seni ömrüng bergi bolğay hazân
  Bir gün senin ömrünün yaprağı sararınca
 22. Ecel kelmey tevbe kılğıl eyâ nâdân
  Ecel gelmeden tevbe eyle ey cahil
 23. Şayet senge rahm eylegey İzim Yezdân
  Meğer sana rahmet eyleye Azim Yezdan
 24. Sebebdin Hakk'dın korkub ğorga kirdim
  O sebepten Hakk'tan korkup kabre girdim

 25. Çın dertlikni işi erür söz-ü güdâz
  Gerçek dertlinin işidir söz ve icraat
 26. Köz yaşıdur Hakk kaşıda tuhfe niyâz
  Gözyaşıdır Hakk karşısında niyaz armağanı
 27. Keçe kündüz tınmay kılğıl roze namaz
  Gece-gündüz dinmeden oruç, namaz kıl
 28. Ol sebebdin Hakk'dın korkub ğorga kirdim
  O sebepten Hakk'tan korkup kabre girdim

 29. Eyâ ferzend ümmetlerni derdi örter
  Ey evlad ümmetlerin derdi örter
 30. Fıskı fücur günâhları tağdın artar
  Yanlış, noksan günahları dağdan artar
 31. Dinni koyub dünyâ malın özge tartar
  Dini bırakıp dünya malını kendine çeker
 32. Ol sebebdin Hakk'dın korkub ğorga kirdim
  O sebepten Hakk'tan korkup kabre girdim

 33. Kul Hâce Ahmed tekbir aytıb suhbet başla
  Kul Hoca Ahmed tekbir deyip sohbete başla
 34. Hâyu heves men menlikni yırak taşla
  Hay u heves, ben-benliği uzağa gönder
 35. Seherlerde çârzarb urub tınmay işle
  Seherlerde dört dövünüp dinmeden çalış
 36. Ol sebebdin Hakk'dın korkub ğorga kirdim
  O sebepten Hakk'tan korkup kabre girdim