"Fezkürullah kesiran" dep ayet keldi

HİKMET-15

 1. "Fezkürullah kesiran" dep ayet keldi
  “Allah'ı çok zikredin" diye ayet geldi
 2. Zikrin aytıb zari kılıb yürdüm mena
  Zikrin deyip ağlayıp yürüdüm ben ya.
 3. Didarını aşıklarga vade kıldı
  Cemalini aşıklara vaad etti
 4. Işk yolıda canım berip yürdüm mena
  Aşık yolunda canım verip yürürdüm ben ya.

 5. Çın aşıknı Allah süyüp bendem dedi
  Sağlam aşkı Allah sevip kulum dedi
 6. Ara yolda kalmasun dep gamın yedi
  Ara yolda kalmasın deyip tasasını çekti
 7. Yalğancılar didarımnı körmes dedi
  Yalancılar cemalimi görmez dedi
 8. Işk babıda mehkem bolup turdum mena
  Aşk kapısında sağlam olup durdum ben ya.

 9. Akil erseng gorıstandın haber algıl
  Akıllı isen kabristandan haber al
 10. Men hem şundağ bolurmen dep ibret algıl
  Ben de şunlar gibi olmam deyip ibret al
 11. Mutua kabl-el temutu'ğa amel kılgıl
  "Ölmeden önce ölünüz"e göre amel eyle
 12. Bu hadisni fikr eyleben öldüm mena
  Bu hadisi fikreyleyip öldüm ben ya.

 13. Haber berür "felizehu kalilen" dep
  Haber verir "felizehu kalilen" diye
 14. Yene aytur "veleyebku kesiran" dep
  Yine der "veleyebku kesiran" diye
 15. Bu ayetni manasige amel kıl dep
  Bu ayetini anlamına göre amel eyle diye
 16. Bu dünyada hiç külmeyin yürdüm mena
  Bu dünyada hiç gülmeden yürüdüm ben ya.

 17. Amelsizler kahkah külür hurrem yürür
  Amelsizler kahkahayla güler şen yürür
 18. Fermanige boyun sungan pürgam yürür
  Fermanına boynunu sunan gamla dolu yürür
 19. Keçe kündüz dideleri pürnem yürür
  Gece gündüz gözleri yaş dolu yürür
 20. Köz yaşımnı derya kılıp yürdüm mena
  Gözyaşım derya eyleyip yürüdüm ben ya.

 21. Nefsdin keçip çın aşıklar Allah dedi
  Nefsden geçib sağlam aşıklar Allah dedi
 22. Seher turub çarzarb urub közin oydu
  Seher tump dört dövünüp gözünü oydu
 23. Rahmeyleben Allah özi nazar saldı
  Rahmeyleyip Allah özü nazar eyledi
 24. Andın songra derya bolup taşdım mena
  Ondan sonra derya olup taştım ben ya

 25. Zalim nefsim hiç salmayın otka saldı
  Zalim nefsim hiç bırakmadan ateşe attı
 26. Vücudlarım öz öziden küyüb yandı
  Vücudum kendi kendine tutuşup yandı
 27. Müşriklerni imanını şeytan aldı
  Müşriklerin imanını Şeytan aldı
 28. Euzübillah bismillah dep yürdüm mena
  Euzu-bismillah deyip yürüdüm ben ya.

 29. Münafıklar duzah içre küyüb yangay
  Münafıklar cehennem içinde tutuşup yanınca
 30. İman etken halis bolup yanıb çıkkay
  İman eden halis olup yanıp çıkınca
 31. İmansızlar evvel ahır küyüb yangay
  İmansızlar önce sonra tutuşup yanınca
 32. Oğanimdin iman tilep yürdüm mena
  Allah’ımdan iman dileyip yürüdüm ben ya.

 33. Nefsim beni heva kıldı tarta şaştım
  Nefsim benim heva kıldı tafta şaştım
 34. Başım alıp Pir-i muğan sarrı kaçtım
  Başım alıp Pir-i Kamil tarafına kaçtım
 35. Kul Hace Ahmed ukbalardın yelib aştım
  Kul Hoca Ahmed ötelerden geçip aştım
 36. Uçkan kuş dek lamekanga aştım mena
  Uçan kuş gibi Lâmekân'a aştım ben ya.