Köngil közi yarutmayın tâat kılsa

HİKMET-17

 1. Köngil közi yarutmayın tâat kılsa
  Gönül gözünü ışıldatmadan ibadet eylese,
 2. Dergâhığa makbul emes bildim mena
  Dergâhına makbul değil, bildim ben ya.
 3. Hakikatdan bu sözlerni pâk örgenip
  Hakikatten bu sözleri temiz öğrenip
 4. Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım mena
  Lâmekân'da Hakk'tan dersler aldım ben ya.

 5. Bir ü Barım sebak berdi perde açıp
  Bir ve Var'ım dersler verdi perde açıp;
 6. Yer ü kökde turalmadı şeytân kaçıp
  Yer ve gökte duramadı şeytan kaçıp;
 7. İşret kılıp vahdet meydin toya içip
  Şölen eyleyip, vahdet meyinden doyası içip,
 8. Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım mena
  Lâmekân'da Hakk'tan dersler aldım ben ya.

 9. Işk makâmı türlüg makâm aklıng yetmes
  Aşk makamı türlü makam, aklın ermez
 10. Başdın ayağ cebr cefâ mihnet ketmes
  Baştan ayağa zorluk, cefa, sıkıntı gitmez;
 11. Melâmetler ihânetler kılsa ötmes
  Melâmetler, ihanetler eylese, geçmez;
 12. Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım mena
  Lâmekân'da Hakk'tan dersler aldım ben ya.

 13. Işk belâsı başka tüşse nâlân kılur
  Aşk belâsı başa düşse, ağlar eyler
 14. Aklıng alıp bihûş kılıp hayrân kılur
  Aklını alıp, şaşkın kılıp, hayran eyler
 15. Köngül közi açılğan song giryân kılur
  Gönül gözü açıldıktan sonra giryan eyler
 16. Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım mena
  Lâmekân'da Hakk'tan dersler aldım ben ya.

 17. Yığlar erdim seher vaktda nidâ keldi
  Ağlar idim seher vaktinde nida geldi
 18. Didarımnı körsetey dep vade kıldı
  "Cemalimi göstereyim."deyip vaad eyledi
 19. Aklım alıp bihüş kılıp ışkın saldı
  Aklımı alıp, şaşkın kılıp aşkını saldı
 20. Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım mena
  Lâmekân'da Hakk'tan dersler aldım ben ya.

 21. Munda cefâ çekkenlerge didârı taht
  Burada cefa çekenlere cemali taht
 22. Rûr-ı mahşer atâ kılğay hem taht u baht
  Mahşer günü bağışlar hem taht ve baht;
 23. Yaratkanda kılğan özi âşıkka ahd
  Yarattığında eyleyen kendisi aşığa ahd
 24. Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım mena
  Lâmekân'da Hakk'tan dersler aldım ben ya.

 25. Çöller kezip halkdın bezip ışkın sorgıl
  Çöller gezip, halktan bezip aşkını sor
 26. Bende bolsang Hakdın korkup yığlap yürgil
  Kul olsan, Hakk'tan korkup ağlayıp yürü
 27. Didârını taleb kılsang hâzır bolgıl
  Cemalini talep eylersen, hazır ol
 28. Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım mena
  Lâmekân'da Hakk'tan dersler aldım ben ya.

 29. Közlerimdin kanlar töküp yâd etmedim
  Gözlerimden kanlar döküp yâd etmedim;
 30. Yüz ming türlüg mihnet saldın dâd etmedim
  Yüz bin türlü sıkıntıya koydun, feryad etmedim
 31. Sendin korkup hasta könglüm şâd etmedim
  Senden korkup hasta gönlümü şâd etmedim
 32. Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım mena
  Lâmekân'da Hakk'tan dersler aldım ben ya.

 33. Allah derdi satkun ermes satıp alsang
  Allah derdi satılık değildir, satıp alsan;
 34. Pir-i muğân hizmetide hâk bolmasang
  Pir-i kamil hizmetinde toprak olmasan;
 35. Hak yolığa kirip bolmas pâk bolmasang
  Hak yoluna girmek olmaz, temiz olmasan;
 36. Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım mena
  Lâmekân'da Hakk'tan dersler aldım ben ya.

 37. Ey yârânlar ışk derdige devâ bolmas
  Ey arkadaşlar, aşk derdine deva olmaz;
 38. Tâ tirigsen ışk defteri eda bolmas
  Diri oldukça aşk defteri tamam olmaz
 39. Tar lahedde üstühânı cüdâ bolmas
  Dar lahidde kemikleri ayrık olmaz
 40. Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım mena
  Lâmekân'da Hakk'tan dersler aldım ben ya.

 41. Işk pâdişâh âşık fakir dem uralmas
  Aşk padişah, âşık fakir, nefes alamaz;
 42. Hakdın ruhsat bolmağunca sözleyelmes
  Hak'tan izin olmadıkça konuşamaz;
 43. Hak pendini alğan dünyâ izleyelmes
  Hak öğüdünü alan dünya arayamaz
 44. Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım mena
  Lâmekân'da Hakk'tan dersler aldım ben ya.

 45. Kul Hâce Ahmed yetti yaşda sebak kıldım
  Kul Hoca Ahmed, yedi yaşta dersler aldım;
 46. Sekkizimde dünyâ ukbin talak koydım
  Sekizimde dünya tasasını terk eyledim;
 47. Tokkuzumda Hudâyımnı hâzır bildim
  Dokuzumda Hüda'mı hazır bildim;
 48. Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım mena
  Lâmekân'da Hakk'tan dersler aldım ben ya.