Kudret birle Hakk'dın sizge ferman boldı

HİKMET-19

 1. Kudret birle Hakk'dın sizge ferman boldı
  Kudret ile Hakk'dan size ferman oldu
 2. Tübsiz tengiz içre yalğuz tüştüm dostlar
  Dipsiz deniz içerisine yalnız düştüm dostlar
 3. Ol tengizge Oğan İzim ferman kıldı.
  O denize Kadir Rabbim ferman eyledi
 4. Bihamdillah sağ-selamet çıktım dostlar
  Elhamdülillah sağ-selamet çıktım dostlar

 5. Yaşım yetti, ömrüm ketti, kökke uçtum
  Yaşım yedi, ömrüm gitti, göğe uçtum
 6. Bağrım taştı, aklım şaştı, yerge tüştüm
  Bağrım taştı, aklım şaştı, yere düştüm
 7. Nefs u şeytan hayli birle köb uruştum
  Nefs ve şeytan ile hayli zaman çok vuruştum
 8. Sabr u rıza makamatın aştım dostlar
  Sabr ve rıza makamlarını aştım dostlar

 9. Tokkuzumda tükel tozdum tokunmadum
  Dokuzumda tam karıştım dokunmadım
 10. On yaşımda ong yanımga örgülmedim
  On yaşımda sağ yanıma çevrilmedim
 11. Onbirimde öz nefsimge boldum
  Onbirimde öz nefsime bekçi oldum
 12. Fakr u rıza makamatın keçtim dostlar
  Fakr ve rıza makamlarından geçtim dostlar

 13. Onikkimde barça ervah kelam kıldı
  Onikimde bütün ruhlar kelam eyledi
 14. Hurlar karşı kelib menge selam kıldı
  Huriler karşılayıcı gelip bana selam eyledi
 15. Sır şerbetini saki bolub menge sundı
  Sır şerbetini saki olup bana sundu
 16. Anı alıb edeb birle içtim dostlar
  Onu alıb edeb ile içtim dostlar

 17. Onüçümde gevvas bolub derya çomdım
  Onüçümde dalgıç olup deryaya battım
 18. Marifetni gevherini sırdın terdim
  Marifetin cevherini sırdan derdim
 19. Şemin körüb pervanedek özüm urdum
  Mumunu görüp pervane gibi kendimi vurdum
 20. Bihuş bolub aklım yitti şaştım dostlar
  Şuursuz olup aklım gitti şaştım dostlar

 21. Ontörtümde tufrak sıfat harlığ tarttım
  Ondördümde toprak gibi hor görüldüm
 22. "Hu-Hu" teyu başım birle tünler kattım
  "Hû-Hû" diye başım bile geceleri dondum
 23. Ming altunlık kıymetini birge sattım
  Bin altınlık değerini bire sattım
 24. Andın songra kanat tokub uçtım dostlar
  Ondan sonra kanat çırpıp uçtum dostlar.

 25. Onbeşimde dergahinge yanıb keldim
  Onbeşimde dergahına yanıp geldim
 26. Yazuk birle her iş kıldım hata kıldım
  Günah ile her ne iş eyledim hata eyledim
 27. Tevbe kılıb Hakk'a boyun sunub keldim
  Tevbe eyleyip Hakk'a boyun sunup geldim
 28. Tevbe kılıp yazuklardın kaçtım dostlar
  Tevbe eyleyip günahlardan kaçtım dostlar

 29. Cebrail vahiy keltürdi Hak Rasulğe
  Cebrail vahiy getirdi Hak Rasûl'e
 30. Ayet keldi zikr etgin deb cüz vü küllğe
  Ayet geldi “Zikr edesin” diye parça ve bütüne
 31. Hızr babam saldı meni uşbu yolğa
  Hızır Babam koydu beni işte bu yola
 32. Andın songra derya bolub taştım dostlar
  Ondan sonra derya olup taştım dostlar

 33. Şeriatnıng bostanıda cevlan kıldım
  Şeriatın bostanında cevlan eyledim
 34. Tarikatnıng gülzarında seyran kıldım
  Tarikatın gülzarında seyran eyledim
 35. Hakikatdın kanat tutub tayran kıldım
  Hakikatten kanat tutup göklerde uçtum
 36. Marifetning eşigini açtım dostlar.
  Marifetin eşiğini açtım dostlar

 37. "Elest" hamrın Pir-i muğan toya berdi
  "Elest' şarabını Pir-i kamil doyasıya verdi
 38. İçeberdim mikdarımca kuyaberdi
  İçiverdim mikdarım kadar koyaverdi
 39. Kul Hace Ahmed içim-tşım küyeberdi.
  Kul Hoca Ahmed içim dışım yanıverdi
 40. Taliblerge dürr ü gevher saçtım dostlar.
  Taliplere inci-cevher saçtım dostlar