@twitter-𝕏
Türk Bitig

Muhabbetni câmın içken divâneler

< Kudret bir... | Asi câfi k... >

HİKMET-20

 1. Muhabbetni câmın içken divâneler
  Muhabbetin kadehini içen divaneler
 2. Kıyamet kün ot ağzıdın saçar dostlar
  Kıyamet günü ağzından ateş saçar dostlar.
 3. Kudret birle yaratılgan yetti tamuğ
  Kudret ile yaratılmış yedi cehennem
 4. Aşıklarnı narasıdın kaçar dostlar
  Aşıkların nârasından kaçar dostlar.

 5. Duzah yığlap dâd eylegey Hudâyige
  Cehennem ağlayıp yalvaracak Allah'ına:
 6. Tâkatım yok âşıklarnı bir âhige
  Tâkatım yok âşıkların bir âhına.
 7. Kaçıp barğay Hakk Te'âlâ penâhige
  Kaçıp varayım Hakk Teâlâ penahına;
 8. Aşıklarnı yaşı birle öçer dostlar
  Aşıkları yaşı ile söner dostlar.

 9. Aşıklarnı ışk dükânın barsa kurup
  Aşıkları aşk dükkânını varsa kurup,
 10. Yaşın saçıp kögsin açıp yüzin sürüp
  Yaşını saçıp, göğsünü açıp, yüzünü sürüp,
 11. İnşâallâh duzah kaçğay andın korkup
  İnşaallah, cehennem kaçacak ondan korkup
 12. Yetti âsmân tâkat kılmay köçer dostlar
  Yedi sema tâkat eylemeyip göçer dostlar.

 13. Rahmân İgem sâki bolup mey içürse
  Rahman Rabb'im sâki olup mey içirse,
 14. Ehlü ayâl hânumândın pâk keçürse
  Çoluk-çocuk, ev-barktan tam geçirse
 15. Vücûdımdın azâzilni Hak kaçursa
  Vücudumdan şeytanı Hakk kaçırsa,
 16. Cürmü isyan girihlerin açar dostlar
  Cürüm ve isyan düğümlerini açar dostlar.

 17. Işk bâbını Hak yüzige vâ eylese
  Aşk kapısını Hakk yüzüne açık eylese
 18. Hâs ışkını köngül içre câ eylese
  Hâs aşkını gönül içine yerleşik eylese
 19. Lutf eylese ikki âlem şah eylese
  Lutf eylese, iki âlemde sultan eylese,
 20. Aşıkları Hak sarığa uçar dostlar
  Aşıkları Hakk'â doğru uçar dostlar

 21. Sübhân İgem bir katre mey kılsa inâm
  Sübhan Rabb'im bir katre mey eylese armağan
 22. Zıkr-i sırnı ayta ayta kılsam tamâm
  Sır zikrini diye diye eylesem tamam,
 23. Hur u ğılmân cümle melek anga gulâm
  Hûri-gılman bütün melekler ona köle
 24. Uçmah içre harîr tonlar biçer dostlar
  Cennet içinde ipek giysiler biçer dostlar.

 25. Allah deban gordın kopsa âlem küyer
  Allah diyerek kabirden kalksa, alem yanar
 26. Hâs bendem dep Rahmân İgem yalğuz süyer
  Seçkin kulum deyip Rahman Rabb'im, yalnız sever;
 27. Yaş ornığa kanın töküp yüzni boyar
  Yaş yerine kanını döküp yüzünü boyar,
 28. Hamdın aytsa şeytân-laîn kaçar dostlar
  Hamdını söylese lanetli şeytan kaçar dostlar.

 29. Men aytmadım Allah özi vade kıldı
  Ben demedim, Allah kendi vaad eyledi
 30. Yolsız idim lutf eyleben yolğa saldı
  Yolsuz idim, lutf eyleyerek yola koydu
 31. Garib bolup nâle kıldım kolum aldı
  Garip olup feryad eyledim, elimi aldı
 32. Andağ âşık şevk şarâbın içer dostlar
  Öyle aşık şevk şarabını içer dostlar.

 33. Kul Hâce Ahmed ışksızlarnı işi düşvâr
  Kul Hoca Ahmed, aşksızların işi kötü
 34. Tangla barsa Hak körsetmes anga didâr
  Sabaha varsa, Hakk göstermez ona cemal
 35. Arş u kürsi levh ü kalem hemme bizâr
  Arş ve Kürsi, Levh ve Kalem hepsi bizar;
 36. Işksızlarğa dozah bâbın açar dostlar.
  Aşksızlara cehennem kapısını açar dostlar.

< Kudret bir... | Asi câfi k... >