@𝕏
Türk Bitig

Asi câfi kulung keldi dergâhingge

HİKMET-21

 1. Asi câfi kulung keldi dergâhingge
  Asi, cafi kulun geldi dergâhına
 2. Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"
  Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"
 3. Erklik Kadir yığlab keldim bârgahingge
  Kudretli Kadir ağlayıp geldim kapına
 4. Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"
  Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"

 5. Tün keçeler tang atkunça yatmak işim
  Geceleri tan atana kadar yatmak işim
 6. Seher turub râz etmedi mungluğ başım
  Seherde kalkıp dua etmedi dumanlı başım
 7. Nedâmetde akar mukin közde yaşım
  Pişmanlıkta akar mı ki gözde yaşım
 8. Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"
  Elimi tutup yola koy Ente'l-Hâdi"

 9. Yolsuz yolğa kirdim dostlar halim harab
  Yolsuz yola girdim dostlar halim harap
 10. Halkdın sorsam heç kim bermes menge cevab
  Halktan sorsam hiç kimse vermez bana cevap
 11. Halıkımsen yol körsetgil âlicenâb
  Halık`ımsın yol göster bana yüce Yaradan
 12. Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"
  Elimi tutup yola koy Ente'l-Hadi"

 13. Hıcâletde korkub keldim günahımdın
  Utanarak korkup geldim günahımdan
 14. Zâtı uluğ perverdigar ilâhımdın
  Zatı yüce bağışlayan Allah`ımdan
 15. Nidâ keldi "Nevmid koymay dergâhimdin"
  Nida geldi ümidsiz bırakmayıp dergâhımdan"
 16. Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"
  Elimi tutup yola koy Ente'l-Hâdi"

 17. Yığlab keldim Hazretingge eyâ şâhım
  Ağlayıp geldim Hazretine ey sultanım
 18. Kabsab keldi karanğulık çıkkıl mâhım
  Sarıp geldi karanlık, çık ayım
 19. Padşahimsen Bir ü Bârım tekyegâhım
  Sultanımsın Bir ve Var'ım tekkegâhım
 20. Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"
  Elimi tutup yola koy Ente'l-Hâdi"

 21. Başdın ayağ boldı günah kayda baray
  Baştan ayağa oldu günah nereye gideyim
 22. Yol adaşgan itdek bolup kimdin soray
  Yolunu yitiren köpek gibi olup kimden sorayım
 23. Bu hâl birle didarıngnı kaydın körey
  Bu hal ile cemalini nereden göreyim
 24. Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"
  Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"

 25. Men berkitsem elk-ayak cümle güvah
  Ben sıkı tutsam el-ayak cümle güvah
 26. Rahmet etib sen keçmeseng halim tebah
  Rahmet edip sen affetmesen halim perişan
 27. Şermendemen dermandemen köbtür günah
  Mahcubum, derdliyim çoktur günah
 28. Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"
  Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"

 29. Günah derdi bimâr kıldı tabibimsen
  Günah derdi hasta eyledi tabibimsin
 30. Mahbubumsen dermanımsen habibimsen
  Sevdiğimsin, dermanımsın, sevgilimsin
 31. Yolda kaldım halim sorar refikimsen
  Yolda kaldım halimi soran yoldaşımsın
 32. Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"
  Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"

 33. Fasık facir rahmetingdin nevmid emes
  Fasık, facir rahmetinden ümidsiz değil
 34. Sendin özge heç kim meni yolğa salmas
  Sen'den başka hiç kimse beni yola koymaz
 35. Lutf etmeseng müşküllerim âsân bolmas
  Lutfetmesen müşküllerim kolay olmaz
 36. Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"
  Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"

 37. Heç kişi yok yerde kökde sensen Kadir
  Hiç kimse yok yerde gökde Sen'sin Kadir
 38. Şekkim yoktur bu sözümde özüng nazır
  Şüphem yoktur bu sözümde özün şahid
 39. Hem yekkesen yeganesen bişek hazır
  Hem teksin, bir tanesin şüphesiz hazır
 40. Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"
  Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"

 41. Men yolungda baş bermedim Kadir Hüda
  Ben yolunda baş vermedim Kadir Allah
 42. Baş ne bolğay ğarib canım yüzming feda
  Baş ne olsun garip canım yüzbin feda
 43. Derd hem özüng derman özüng lutfung deva
  Dert hem özün, derman özün lutfun deva
 44. Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"
  Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"

 45. Can u iman ğızasıdur seni zevking
  Can ve iman gızasıdır Sen'in zevkin
 46. Canım berip satkun alay seni ışkıng
  Canım verip satın alayım Sen'in aşkını
 47. Roz-ı mahşer şefi bolğay seni şevking
  Mahşer günü şefaatçi olsun Sen'in şevkin
 48. Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"
  Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"

 49. "Kul Huvallah Sübhan Allah" din kamçısı
  "Kul Huvallah Sübhanallah" din kamçısı
 50. Roze namaz tesbih tehlil Hakk elçisi
  Oruç, namaz, tesbih, tehlil Hakk elçisi
 51. Pir-i muğan taliplerini yol başçısı
  Pir-i kamil taliplerin yol başçısı
 52. Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"
  Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"

 53. "Ente'l-Hâdi Ente'l-Hakk" nı zikrin aytsam
  "Ente'l-Hâdl Ente'l-Hakk"ın zikrini desem
 54. Hadi bolsang egri yoldın rastka kaytsam
  Hadi olsa idin eğri yoldan doğruya dönsem
 55. Hû zikrini tilge alıb na'ra tartsam
  “Hu” zikrini dile alıp nara çeksem
 56. Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"
  Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"

 57. "Ente'l-Hâdi Ente'l-Hakk"nı zikri kavi
  "Ente'-Hadi Ente'l-Hakk"ın zikri kavi
 58. Pir-i muğan sözleridin alsa fetvi
  Pir-i kâmil sözlerinden alsa fetva
 59. Batınları revşen bolup bolur yahşi
  Batınları aydınlanıp olur güzel
 60. Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"
  Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"

 61. Kul Hâce Ahmed rahmetingdin ümit tutay
  Kul Hoca Ahmed rahmetinden ümid tutayım
 62. Hacem meni bendem dese şükrin etey
  Hacem “benim kulum” dese şükrünü edeyim
 63. Bendem demey yüz ögürse neçük aytay
  Kulum demeyip yüz çevirse nasıl diyeyim
 64. Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"
  Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"