"El-kezzâbu lâ ümmeti' dedi biling Muhammed

HİKMET-37

 1. "El-kezzâbu lâ ümmeti' dedi biling Muhammed
  "El-kezzabu lâ ûmmeti" dedi, bilin Muhammed;
 2. Yalğançılar kavmini ümmet demes Muhammed
  Yalancılar kavmini ümmet demez Muhammed.

 3. Toğrı yürgen kulını Haknı izlep yolını
  Doğru giden kulunu, Hakk'ın arayıp yolunu,
 4. Râst yürgen kulını ûmmet degey Muhammed
  Doğru yürüyen kulunu ümmet diyecek Muhammed

 5. Her kim ümmetmen dese Resûl işin koymasa
  Her kim "Ümmetim" dese, Rasûl işini bırakmasa
 6. Şefâat küni bolsa mahrum koymas Muhammed
  Şefaat günü olsa, mahrum bırakmaz Muhammed.

 7. Tengri Teâlâ sözin Resulullâh sünnetin
  Tanrı Teala sözünü, Rasulullah sünnetini
 8. İnanmağan ümmetin ümmet demes Muhammed
  İnanmayan ümmetini ümmet demez Muhammed.

 9. Ümmetmen dep yürürsen buyruğını kılmazsen
  Ümmetim diye yürürsün, buyruğunu yapmazsın,
 10. Neçük ümîd tutarsan anda sormas Muhammed
  Nasıl ümit tutarsın, orada sormaz Muhammed

 11. Müşküldür âsî bende ümmet demese anda
  Müşküldür âsi kul, ümmet demese orada,
 12. Resvâ bolur mahşerde ümmet demes Muhammed
  Rezil olur mahşerde, ümmet demez Muhammed.

 13. Ümmet degey Muhammed çın sözlese Kul Ahmed
  Ümmetim der Muhammed, gerçek söylese Kul Ahmed,
 14. Tangla bolsa kıyâmet mahrûm koymas Muhammed
  Sabaha olsa kıyamet mahrum bırakmaz Muhammed