Nûr-ı Hüdâ dost-ı Hüdâ ol Mustafa

HİKMET-38

 1. Nûr-ı Hüdâ dost-ı Hüdâ ol Mustafa
  Allah nuru, Allah dostu o Mustafa
 2. Kimler üçün keldi Resül bildingiz mi?
  Kimler için geldi Rasul bildiniz mi?
 3. Dürûd-ı Hüdâ vird-i Hüdâ Hak Mustafa
  Allah selamı, Allah zikri Hakk Mustafa
 4. Kimler üçün keldi Resûl bildingiz mi?
  Kimler için geldi Rasul bildiniz mi?

 5. Kimler üçün giryân kıldı közlerini
  Kimler için yaşlı eyledi gözlerini
 6. Ümmet üçün biryân kıldı özlerini
  Ümmet için yanık eyledi özlerini
 7. Ümmet bolsang angla uşbu sözlerini
  Ümmet olsan anla bu sözlerini
 8. Kimler üçün keldi Resül bildingiz mi?
  Kimler için geldi Rasul bildiniz mi?

 9. Yığlay yığlay yüz közleri şişti körüng
  Ağlaya ağlaya yüz gözleri şişti görün
 10. Kıyam turub ayağları şişti körüng
  Kıyamda durup ayakları şişti görün
 11. Ümmet üçün kayğu mihnet çekti körüng
  Ümmet için kaygı sıkıntı çekti görün
 12. Kimler üçün keldi Resûl bildingiz mi?
  Kimler için geldi Rasul bildiniz mi?

 13. Eyâ dostlar munı bilür ümmet kanı
  Ey dostlar bunu bilir ümmet hani
 14. Eger bilseng andın artuk ni'met kanı
  Eğer bilsen ondan fazla nimet hani
 15. Kıyâmet kün andın ozâ şefkat kanı
  Kıyamet günü ondan geçen şefkat hani
 16. Kimler üçün keldi Resul bildingiz mi?
  Kimler için geldi Rasul bildiniz mi?

 17. Ümmet bolub Resûl kadrin bildingiz mi?
  Ümmet olup Rasul değerini bildiniz mi?
 18. Ten can birle sünnetlerin kıldıngız mı?
  Ten-can ile sünnetlerini yaptınız mı?
 19. Resul üçün zâr ingerebân öttingiz mi?
  Rasul için ağlayıp inleyerek geçtiniz mi?
 20. Kimler üçün keldi Resul bildingiz mi?
  Kimler için geldi Rasul bildiniz mi?

 21. Heyhât heyhât sa'adetdür ol Mustafa
  Heyhat heyhat saadetdir o Mustafa
 22. Heyhât heyhât ğanimetdür ol Mustafa
  Heyhat heyhat ganimettir o Mustafa
 23. Heyhât heyhât inâyetdür ol Mustafa
  Heyhat heyhat inayettir o Mustafa
 24. Kimler üçün keldi Resul bildingiz mi?
  Kimler için geldi Rasul bildiniz mi?

 25. Kul Hâce Ahmed sözler sözüng tilim kefâ
  Kul Hoca Ahmed söyler sözünle dilim kefa
 26. Ümmeherim kılğıl vefa kılma cefa
  Ümmetlerim eyle vefa kılma cefa
 27. Ümmetige mundağ dedi Hak Mustafa
  Ümmetine böyle dedi Hakk Mustafa
 28. Kimler üçün keldi Resul bildingiz mi?
  Kimler için geldi Rasul bildiniz mi?