Bizdin dürudi bisyar ya Mustafa Muhammed

HİKMET-39

 1. Bizdin dürudi bisyar ya Mustafa Muhammed
  Bizden sonsuz selam ya Mustafa Muhammed
 2. Tahiyyat-ı bişümar ya Mustafa Muhammed
  Tahiyyat-ı bîşumar ya Mustafa Muhammed
 3. Ya Seyyide'l-mürselin ya Hatem-en'nebiyyin
  Ya Rasuller Efendisi, ya Nebilerin sonuncusu
 4. Ya Hadi'yel-müzillin ya Mustafa Muhammed
  Ya sapıtmışların doğrultucusu ya Mustafa Muhammed

 5. Ya eyyühe'l-müddessir" Hak aydı "Kum faenzir
  Ya "Eyyühel müddessir" Hakk dedi "Kum faenzir"
 6. "Ve Rabbike fekebbir" ya Mustafa Muhammed
  "Ve Rabbike fekebbir" ya Mustafa Muhammed
 7. Hazretdesen muazzam kudret de sen mükerrem
  Yüce hazrettesin keremli gurbettesin
 8. Enbiyaga mukaddem ya Mustafa Muhammed
  Peygamberlerin öncüsü ya Mustafa Muhammed

 9. Sensen Habib-i Halık Hak dergahıge layık
  Sen'sin Halık'ın sevgilisi, Hakk dergahına layık
 10. Hülasa-yı halayık ya Mustafa Muhammed
  Yaratılmışların özü ya Mustafa Muhammed
 11. Asl-ı vûcud-ı adem mürsel ü nebi-yi hatem
  İnsan varlığının aslı, rasul ve nebilerin sonuncusu
 12. Raz-ı nihange mahrem ya Mustafa Muhammed
  Gizli niyaza mahrem ya Mustafa Muhammed

 13. Tubı-yu kabe kevseyn kamer-i bağ-ı kevneyn
  Kabe-kavseynin tubası, kevneyn bağının ayı
 14. Barçaga kurret ayneyn ya Mustafa Muhammed
  Herkese kurret ayneyn ya Mustafa Muhammed
 15. Arş ü kürsidin aşkan Hazret'ige ulaşkan
  Arş ve kursiden aşan Hazret'ine ulaşan
 16. Toksan ming raz etüşgen ya Mustafa Muhammed
  Doksan bin niyaz söyleyen ya Mustafa Muhammed

 17. Yer-kök erür ma'muring sahabeler manzuring
  Yer gök yürür mamurundur, sahabeler manzurun
 18. Cümle ümmet mağfuring ya Mustafa Muhammed
  Bütün ümmet mağfurun ya Mustafa Muhammed
 19. Her kimge bolsa meyling köterür Hak azabın
  Her kime olsa meylin kaldırır Hakk azabını
 20. Alem sening tufeyling ya Mustafa Muhammed
  Alem senin tufeylin ya Mustafa Muhammed

 21. Her kim senge sığınur tamuğdın ol kutulur
  Her kim sana sığınır cehennemden o kurtulur
 22. Uçmağ sarı ulanur ya Mustafa Muhammed
  Cennet'e doğru yollanır ya Mustafa Muhammed
 23. Canım fedası kılsam hoşnudlukını alsam
  Canımı feda eylesem hoşnudluğunu alsam
 24. Erman yok erdi ölsem ya Mustafa Muhammed
  Üzüntü yoktur ölsem ya Mustafa Muhammed

 25. Gerçi köpdür günahım keçürgeysen İlahım
  Gerçi çoktur günahım affedesin Allah'ım
 26. Sensen meni penahım ya Mustafa Muhammed
  Sensin benim sığınağım ya Mustafa Muhammed
 27. Ya Reb neçük kılgaymen şefaatın kulgaymen
  Ya Rab nasıl eyleyim şefaatini alayım
 28. Ümmetidin bolgaymen ya Mustafa Muhammed
  Ümmetinden olayım ya Mustafa Muhammed

 29. Ümmetidin bolganlar şefaatın kulganlar
  Ümmetinden olanlar şefaatini alanlar
 30. Ehl-i behişt bolganlar ya Mustafa Muhammed
  Cennet ehli olanlar ya Mustafa Muhammed
 31. Ahmed muradı sensen, zikri-yu yadı sensen
  Ahmed'in muradı sensin zikri ve yadı sensin
 32. İşler küşadı sensen ya Mustafa Muhammed
  İşlerin anahtan sensin ya Mustafa Muhammed