On sekkiz ming âlemge server bolğan Muhammed

HİKMET-40

 1. On sekkiz ming âlemge server bolğan Muhammed
  On sekiz bin âleme server olan Muhammed ;
 2. Ottuz üç ming ashâbga rehber bolğan Muhammed
  Otuz üç bin ashâba rehber olan Muhammed.
 3. Yalangaç u açlıkka kanâatlığ Muhammed
  Çıplaklık ve açlığa kanaatlı Muhammed ;
 4. Asi câfi ümmetğe şefâatlığ Muhammed
  Asi, câfi ümmete şefaatlı Muhammed.

 5. Tünler yatıp uyumas tilâvetliğ Muhammed
  Geceleri yatıp uyumaz, tilâvetli Muhammed ;
 6. Garîb birle yetîmğa mürüvvetliğ Muhammed
  Garip ile yetime mürüvvetli Muhammed.
 7. Yoldın azğan gümrâhğa hidâyetliğ Muhammed
  Yoldan azan günahkara hidayetli Muhammed ;
 8. Mühim tüşse her kimge kiyâfetliğ Muhammed
  Muhtaç düşse herkese, kifayetli Muhammed.

 9. Ebu Cehlubulehebğa siyâsetliğ Muhammed
  Ebu Cehl ve Ebu Leheb'e siyasetli Muhammed ;
 10. Melâmetni sâbunı selâmetliğ Muhammed
  Melâmetin sabunu, selâmetli Muhammed.
 11. Namâz ruze kılğuvçı ibâdetliğ Muhammed
  Namaz, oruç kılıcı, ibadetli Muhammed ;
 12. Tınmay tesbîh aytğuvçı riyâzetliğ Muhammed
  Dinmeyip tesbih söyleyici, riyazetli Muhammed

 13. Mel'un la'in şeytânğa siyâsetliğ Muhammed
  Lanetli, lanetlenmiş şeytana siyasetli Muhammed;
 14. Şerîatnı yolığa inâyetliğ Muhammed
  Şeriatın yoluna inayetli Muhammed.
 15. Tarîkatğa rehnema iradetliğ Muhammed
  Tarikate yol gösterici, iradetli Muhammed;
 16. Hakikatğa muktedâ icâzetliğ Muhammed
  Hakikate mukteda, icazetli Muhammed.

 17. Duâlan müstecâb icâbetliğ Muhammed
  Duaları müstecap, icabetli Muhammed;
 18. Yamanlıkka yahşılık kerâmetliğ Muhammed
  Kötülüğe iyilik, kerametli Muhammed.
 19. Tevfik bergen zâlimğa celaletlığ Muhammed
  Tevfik veren zâlime, celaletli Muhammed;
 20. Secde kılğan egilip itâatlığ Muhammed
  Secde kılan eğilip, itaatlı Muhammed.

 21. Beş vakt namâz bolğanda imâmetliğ Muhammed,
  Beş vakit namaz olduğunda imametli Muhammed;
 22. Mirâc aşıp barğanda şehâdetliğ Muhamed
  Mirâc aşıp vardığında şehadetli Muhammed.
 23. Arş u kürsî bâzârı inâyetliğ Muhammed
  Arş ve Kürsü pazarı, inayetli Muhammed;
 24. Sekkiz behişt igesi vilâyetliğ Muhammed
  Sekiz cennet sahibi velayetli Muhammed.