Körgen zamân inangan Ebubekr sıddıkdur

HİKMET-42

 1. Körgen zamân inangan Ebubekr sıddıkdur
  Gördüğü zaman inanan Ebâ Bekr-i Sıddık'dır
 2. Üstün bolup tayangan Ebubekr sıddıkdur
  Üstün olup dayanan Ebâ Bekr-i Sıddık'dır;

 3. Munglaşkanda yığlagan kullukla bel bağlagan
  Dertleşende ağlayan, kulluğa bel bağlayan,
 4. İç bağrını dağlagan Ebubekir sıddıkdur
  İç bağrını dağlayan Ebâ Bekr-i Sıddık'dır;

 5. Bir kavlidin kaytmagen sırrın hergiz aytmagen
  Bir sözünden dönmeyen, sırrını asla demeyen,
 6. Gafil bolup yatmagan Ebubekr sıddıkdur
  Gafil olup yatmayan Ebâ Bekr-i Sıddık'dır;

 7. Cân cânânege kavşurgen kızın koldın tapşurgen
  Can canana kavuşturan, kızını elden veren,
 8. Kol kavşurup yalbargen Ebubekr sıddıkdur
  El bağlayıp yalvaran Ebâ Bekr-i Sıddîk'dır;

 9. Aytgen sözige yetken nefs u hevâdın ketgen
  Dediği sözüne yeten, nefs ve hevadan giden,
 10. Hak Resülnı berkitgen Ebubekr sıddıkdur
  Hak Rasul'u güçlendiren Ebâ Bekr-i Sıddîk'dır;

 11. Muhammedge kaynata kılgan emes heç hatâ
  Muhammed'e kayınbaba, kılmış değil hiç hata,
 12. Boynığa salğan futa Ebubekr sıddıkdur
  Boynuna koyan futa Ebâ Bekr-i Sıddık'dır;

 13. Kul Hâce Ahmed kıl tasdik yâr-ı ğârıng kıl tefrik
  Kul Hcra Ahmed tasdik eyte, mağara dostunu ayrı tut
 14. Ariflikde bil sâdık Ebubekir sıddıkdur
  Ariflikte bil sâdık Ebâ Bekr-i Sıddık'dır;