İkkinçisi yâr bolgan adâletliğ Ümer'dür

HİKMET-43

 1. İkkinçisi yâr bolgan adâletliğ Ümer'dür
  İkincisi dost olan adaletli Ömer'dir;
 2. Mü'minliğde yâr bolgan adâletlığ Ümer'dür
  Müminlikte dost olan adaletli Ömer'dir.
 3. Bilâlğa ezân ettürgen şeriatnı bildürgen
  Bilal'e ezan okutan, şeriatı bildiren,
 4. Din sözini ukturgen adâletliğ Ümer'dür
  Din sözünü anlatan adaletli Ömer'dir.

 5. Kabe eşigin açtırgan barça butnı sındurgan
  Kâbe kapısını açtıran, bütün putları kırdıran,
 6. Resul könglin tındurgan adâletliğ Ümer'dür
  Rasul gönlünü dindiren adaletli Ömer'dir.

 7. Şeriatnı pes tutkan tarikatnı râst tutkan
  Şeriatı gözeten, tarikatı doğru tutan,
 8. Hakikatnı hob bilgen adâletliğ Ümer'dür
  Hakikatı iyi bilen adaletli Ömer'dir.

 9. Oğlın çarlap keltürgen derre urup öltürgen
  Oğlunu azarlayrp getiren, kırbaç vurup öldüren,
 10. Adl kılıp yol sorgen adâletliğ Ümer'dür
  Adalet eyleyip yol soran adaletli Ömer'dir.

 11. Çırâğ bolup öçmegen din yolıdın tanmagen
  Çıra olup sönmeyen, din yolundan dönmeyen,
 12. Nâ-hak işni etmegen adâletliğ Ümer'dür
  Haksız işi eylemeyen adaledi Ömer'dir.

 13. Miskin Ahmed kılğıl yâd kılğıl aczingni bünyâd
  Miskin Ahmed eyle yâd, eyle aczini beyan,
 14. Şâyed ruhı kılğay şâd adâletliğ Ümer'dür
  Belki ruhu eyler şad, adaletli Ömer'dir.