Üçünçi dostı yâr bolgan Osmân-ı bâhayâdur

HİKMET-44

 1. Üçünçi dostı yâr bolgan Osmân-ı bâhayâdur
  Üçüncü dostu yar olan haya sahibi Osman'dır
 2. Her nefesde yâr bolgan Osmân-ı ba-hayâdur
  Her nefeste yar olan haya sahibi Osman'dır.

 3. Hak Resûlnı dâmâdı dinimizni âbâdı
  Hak Rasul'ûn damadı, dinimizin âbadı,
 4. Bendelerni âzâdı Osman-ı bâ-hayadur
  Kölelerin azad edicisi haya sahibi Osman'dır.

 5. Okuganı şâtibi âyet hadis kâtibi
  Okuduğu şatibi, âyet, hadis katibi,
 6. Minber üzre hatibi Osmân-ı bâ-hayâdur
  Minber üstünde hatibi haya sahibi Osman'dır.

 7. Münâcâtı kuh-ı Tür alğanları ikki nür
  Münâcatı kuh-ı Tur, aldıkları iki nur,
 8. Aytgenleri barça dür Osmân-ı bâ-hayâdur
  Dedikleri bütün inci haya sahibi Osman'dır.

 9. Köpler kelip piyâde koymadılar şehzâde
  Çoklar gelip yaya, koymadılar şehzade,
 10. Şehid kıldılar anda Osmân-ı bâ-hayâdur
  Şehid eylediler orada, haya sahibi Osman'dır.

 11. Tavsif kıldıng Osmân'nı Hâce Ahmed sen anı
  Tarif eyledin Osman'ı, Hoca Ahmed sen onu,
 12. Yoktur şekk ü gümânı Osmân-ı bâ-hayâdur
  Yoktur şüphesi, gümanı, haya sahibi Osman'dır.