Törtünçisi yâr bolgan şir-i Hudâ Ali'dür

HİKMET-45

 1. Törtünçisi yâr bolgan şir-i Hudâ Ali'dür
  Dördüncüsü dost olan Hakk arslanı Ali'dir,
 2. Hem miracda yâr bolgan şir-i Hudâ Ali'dür
  Hem Mirac'da yar olan Hakk arslanı Ali'dir.

 3. Aytgen sözi rahmâni körseng yuzi nürâni
  Dediği sözü rahmani, görsen yüzü nurani,
 4. Kâfirlerni kırânı şir-i Huda Ali'dür
  Kâfırlerin kıranı Hakk arslanı Ali'dir.

 5. Himmet kurı belide Mevlâm yâdı tilide
  Himmet kuşağı belinde, Mevlâ'm yâdı dilinde,
 6. Zü'l-fikârı elkide şir-i Hudâ Ali'dür
  Zülfikar'ı elinde Hakk arslanı Ali'dir.

 7. Minip çıksa Düldülge yerge tüşer zelzele
  Binip çıksa Düldül'e, yere düşer zelzele,
 8. Kafirlerge ğulğule şir-i Huda Ali'dür
  Kafirlere velvele, Hakk arslanı Ali'dir.

 9. Düşmenlerge mukâbil boldı kafirge kâtil
  Düşmanlara mukabil, oldu kâfire katil,
 10. Kılgan bâtılnı zâyil şir-i Hudâ Ali'dür
  Kılan bâtılı zâil Hakk arslanı Ali'dir.

 11. Rahmet kılğay Bir ü Bar her ne kılsa erki bar
  Rahmet eyleye Bir ve Var, her ne kılsa gücü var,
 12. Hâce Ahmed'ge mededkâr şir-i Hudâ Ali'dür
  Hoca Ahmed'e mededkâr Hakk arslanı Ali'dir.