Kayu yerde azizlemi cem'i bolsa

HİKMET-49

 1. Kayu yerde azizlemi cem'i bolsa
  Hangi yerde azizlerin toplantısı olsa
 2. Oşal yerde hal ilmini aygum kelür
  O şu yerde hal ilmini söyleyesim gelir
 3. Alarnı sohbetini huşlasam men
  Onların sohbetinden hoşlansam ben
 4. Özimni özleriğe katgum kelür
  Özümü özlerine katasım gelir

 5. Huş sohbetliğ dervişlerge canım bersem
  Hoş sohbetli dervişlere canımı versem
 6. Her bir baskan izlerini közge sürsem
  Her bir bastıkları izi göze sürsem
 7. Hizmet kılıb yahşılardın dua alsam
  Hizmet kılıp iyilerden dua alsam
 8. Andın songra şevk şarabın tatgum kelür
  Ondan sonra şevk şarabını tadasım gelir

 9. Şevk şarabın içken kılur dünya talak
  Şevk şarabını içen kullar dünyayı boşar
 10. Hızr babam kelib anga berür sebak
  Hızır babam gelip ona verir ders
 11. Dünya tefib kılıb yürgil yüz ming talak
  Dünyayı tepip, yürü eyleyip yüzbin talak
 12. Şundağ erge aziz canım bergüm kelür
  Şöyle ere aziz canımı veresim gelir

 13. Vaderiğa hoblar hemme yığlab ötti
  Vah yazık iyiler hepsi ağlayıp geçti
 14. Anasıdın tuğdı erse matem tuttı
  Anasından doğdu ise matem tutdu
 15. Közüm yumup ta açgunca ömrim ötti
  Közüm yanıpta açana kadar ömrüm geçti
 16. Bu dünyanı puçek pulga satgum kelür
  Bu dünyayı geçmez akçeye satasım gelir

 17. Tili birle ümmetmen dep yalğan sözler
  Dili ile ümmetim diye yalan söyler
 18. Kişi malın almak üçün hezyan sözler
  Kişi malını almak için saçma-sapan sözler
 19. Helalini munda taşlap haram közler
  Halini burda bırakıp haram gözler
 20. Nâdânlarğa bu sözlerni aygum kelür
  Cahillere bu sözleri diyesim gelir

 21. Zamâne ahir bolsa akıl ketgey
  Zamana ahir olsa akıl gider
 22. Ademoğlu birbirini tutub yegey
  Ademoğlu birbirini tutup yer
 23. Dünya üçün iman İslam dinin satgay
  Dünya için İman-İslam dinini satar
 24. Akillerge bu sözlerni aygum kelür
  Akıllılara bu sözleri diyesim gelir

 25. Melayikler yığılıp bir kün suhbet kurdı
  Melekler toplanıp bir gün sohbet kurdu
 26. Raks u se'ma urmak üçün yügrüb yürdi
  Raks ve sema yapmak için yürüyüp yürüdü
 27. Mi'rac üzre Hak Mustafa munı kördi
  Miraç sırasında Hakk Mustafa bunu gördü
 28. Emdi men hem raks u se'ma urgum kelür
  Şimdi ben de raks ve sema edesim gelir

 29. Hak Mustafa bihuş bolup özdin ketdi
  Hakk Mustafa kendinden geçip özünden gitti
 30. Cibril kelip Hak Mustafa başın tuttı
  Cebrail gelip Hakk Mustafa'nın başını tuttu
 31. Subhan İgem kudret birle zikr ögretti
  Sübhan Melik'im kudret ile zikir öğretti
 32. Ümmet bolsam men hem zikrin aygum kelür
  Ümmet olsam ben de zikrini diyesim gelir

 33. Aşık bolsan köz yaşıngnı saçıp yürgil
  Aşık olsan gözyaşını saçıp yürü
 34. Beyazid dek dünya ukbın tefip yürgil
  Beyazıd gibi dünya derdini tepip yürü
 35. Edhem sıfat taht u bahtdın keçip yürgil
  Edhem gibi taht ve kısmetden geçip yürü
 36. Himmet berseng dünya ukbın tebgüm kelür
  Himmet versen dünya derdini tepesim gelir.

 37. Kul Hace Ahmed dünya körseng zinhar kaçgıl
  Kul Hoca Ahmed dünyayı görsen sakın, kaç
 38. Zikrin aytıb tarikatnı yolun açgıl
  Zikrini deyip tarikatın yolunu aç
 39. Ayet hadis sözi birle dinar saçgıl
  Ayet hadis sözü ile para saç
 40. Erenlerdin dürr ü gevher algum kelür
  Erenlerden inci ve cevher alasım gelir.