@𝕏
Türk Bitig

Muhabbetni bostanıga bülbül kebi

HİKMET-50

 1. Muhabbetni bostanıga bülbül kebi
  Muhabbetin bahçesine bülbül gibi
 2. Seherlerde nale eylep konğum kelür
  Seherlerde feryad edip konasım gelir
 3. Oşal vaktde İlahımnı cemalini
  O vakitde Allah'ımın cemalini
 4. Ma'na közi birle ayan körgüm kelür
  Mana gözü ile açıkça göresim gelir

 5. Merdan erür Hak yolını başçıları
  Merdlerdir Hakk yolunun başçıları
 6. Mürid birle Hüda ara elçileri
  Mürid ile Allah arasında elçileri
 7. Vahdaniyet deryasını yolçıları
  Vahdaniyet deryasının yolcuları
 8. Astanede barıb derban bolgum kelür
  Dergahında varıp kapıcı olasım gelir

 9. Hak visalin tilegenler tün ü küni
  Hakka kavuşmayı dileyenler gece ve gündüz
 10. Tınmay canı birle aytur zikri Hu'nı
  Dinmeyip canı ile söyler Hu zikrini
 11. Hak'dın ilham yetib kelür bilseng munı
  Hakk'dan ilham yetişip gelir bilsen bunu
 12. Ahiretni azukını algum kelür
  Ahiretin azığını alasım gelir

 13. Muhabbetni asasını kolğa alıp
  Muhabbetin asasını elime alıp
 14. Saadetni hırkasını tenge salıp
  Saadetin hırkasını vücuduma koyup
 15. Muhabbetni yungı birle kanatlanıp
  Muhabbetin çekimi ile kanatlanıp
 16. Marifetni butağige kongum kelür
  Marifetin dalına konasım gelir

 17. Erenler barça barıp boldı mezar
  Erenlerin hepsi gidip oldu mezar
 18. Kattığlanıp ey dostlarım bolğıl bidar
  Hüzünlenip ey dostlarım olun uykusuz
 19. Musa sıfat Tur tağıda körüb didar
  Musa gibi Tur dağında görüp cemal
 20. "Rabbenzuru ileyke" deb aygum kelür
  "Rabbenzur İleyke" deyip söyleyesim gelir

 21. Vaderiğa eşsiz ömrim berdim yelge
  Vah ne yazık sahipsiz ömrümü verdim yele
 22. İbadetdin heç nime yok baksam kolga
  İbadetten hiçbir şey yok baksam ele
 23. Kulluk kurın keç bağladım emdi belge
  Kulluk kemerini geç bağladım şimdi bele
 24. Himmet kılıb pir hizmetin kılgum kelür
  Himmet kılıp pir hizmetini yapasım gelir

 25. Huş mu'cize berdi iman âtâsını
  Hoş mucize verdi iman armağanını
 26. Tenim canım dilim ruhum sevdâsını
  Tenim, canım, gönlüm, ruhum sevdasını
 27. Sır kulağın alıb nâle nidâsını
  Sır kulağını alıp feryad sesini
 28. Nidâ eştib canım feda kılgum kelür
  Ses işitip canımı feda eylesim gelir

 29. Kul Hace Ahmed dun ehlidin bil emes ol
  Kul Hoca Ahmed dünya ehlinden bil değil O
 30. Riyazetsiz hiç alemni körgezmes ol
  Riyazetsiz hiç alemi göstermez O
 31. Allah demek mü'min kulga ar emes ol
  Allah demek mümin kula ar değil o
 32. Hak yadıga canım kurban kılgum kelür
  Hakk yadına canımı kurban edesim gelir