@twitter-𝕏
Türk Bitig

Muhabbetni bâzârında cevlân kılıb

< Muhabbetni... | Vahdet hum... >

HİKMET-51

 1. Muhabbetni bâzârında cevlân kılıb
  Muhabbetin pazarında dolaşarak
 2. Ahiretni sevdasını başlasam men
  Ahiretin sevdasını başlasam ben
 3. Bu dünyanıng izzetlerin arka taşlab
  Bu dünyanın izzetlerini arkaya atarak
 4. Harlık zârlık yollarını huşlasam men
  Horlanma-ağlama yollarını hoşlasam ben

 5. Bul yollarda hârlık-zârlık derkâr ermiş
  Bu yollarda horlanma-ağlama kârlı imiş
 6. Tesbih tehlil roze namaz bikâr ermiş
  Tesbih, tehlil, oruç, namaz kâr etmezmiş
 7. Yalğançıdın Hüdâ Resûl bîzâr ermiş
  Yalancıdan Allah, Rasulû şikayetçi imiş
 8. Yalğan namaz riyâlarını taşlasam men
  Yalan namaz riyalarını bıraksam ben

 9. Çın köngülde namaz kılğıl Hüda bilsün
  Gerçek gönülde namaz kıl ki Allah bilsin
 10. Halk içinde resva bolğıl âlem külsün
  Halk içinde rüsva ol ki âlem gülsün
 11. Tufrak sıfat hârlık tartkıl nefsing ölsün
  Toprak gibi hor görül ki nefsin ölsün
 12. Himmet berseng nefsim yığıb yığlasam men
  Himmet versen nefsimi yenip ağlasam ben

 13. Dostlarımı resvâ kılğan nefsi hevâ
  Dostlarımı rezil eyleyen nefs ve heva
 14. Anıng üçün şeytan lâ'in kılur gavğa
  Onun için lanetli şeytan eyler kavga
 15. Lutf eyleseng menmenlikni kılay edâ
  Lutfeylesen ben-benliği eyleyim tamam
 16. Riyazetde canım kıynab işlesem men
  Riyazette canım incitip işlesem ben

 17. Işk yolıda katre-katre kanlar yutay
  Aşk yolunda damla damla kanlar yutarım
 18. Rahmân atlığ rahmetingdin ümid tutay
  Rahman adı rahmetinden ümit tutayım
 19. Cam-ı şarab toya berseng candın ötey
  Şarap kadehini doyası versen candan geçeyim
 20. Hasretingde ikki közüm yaşlasam men
  Hasretinde iki gözümü yaşlasam ben

 21. Nefsim meni ot dek yanıb yolım urdı
  Nefsim benim ateş gibi yanıp yolumu kesti
 22. Yüı mirıg türlûk taam tileb dükan kurdı
  Yüz bin türlü yemek isteyip dükkan kurdu
 23. Ağzın açıb her eşikge meni sürdi
  Ağzını açıp her kapıya beni sürdü
 24. Himmet berseng it nefsimni uşlasam men
  Himmet versen köpek nefsimi yakalasam ben

 25. Işkım taştı ruhım kaçtı kaydın tapay
  Aşkım taştı, ruhum kaçtı nereden bulayım
 26. Arkasıdın ışk atını minib çapay
  Arkasından aşk atını binip koşayım
 27. Kimni körsem Hızr bilib kolın tutay
  Kimi görsem Hızır bilip elini tutayım
 28. Hızr u İlyas meded kılıb uşlasam men
  Hızır ve İlyas yardım edip yakalasam ben

 29. Günahım köb yerge sığmas kimge aytay
  Günahım çok yere sığmaz kime söyleyeyim
 30. Tevbe kılıb egri yoldın rastga kaytay
  Tevbe eyleyip eğri yoldan doğruya döneyim
 31. Nedâmetde etlerimni üzüb tartay
  Pişmanlıkta etlerimi koparıp çekeyim
 32. Sad deriğ deb barmaklarım tişlesem men
  "Sad deriğ" deyip parmaklarımı dişlesem ben

 33. Günah kılıb tevbe kılmay haddin aştım
  Günah işleyip tevbe etmeden sınırdan aştım
 34. Nefsim meni tuğyan kıldı turfa şaştım
  Nefsim beni isyan ettirdi turfa şaştım
 35. Bihamdillah pir-i muğan sârı kaçtım
  Allah'a hamdolsun ki Pir-i kamil e doğru kaçtım
 36. Kolğa alıb nefsi bedni uşlasam men
  Ele alıp kötü nefsi yakalasam ben.

 37. Kul Hace Ahmed her bir sözüng derdge derman
  Kul Hoca Ahmed her bir sözün derde derman
 38. Taliblerge beyan kılsam kalmas erman
  Taliplere beyan eylesem kalmaz sıkıntı
 39. Tört ming tört yüz hikmet aytdım Hakdın ferman
  Dört bin dört yüz hikmet söyledim Hakk'tan ferman
 40. Ferman bolsa ta ölgünçe sözlesem men
  Ferman olsa ta ölene kadar söylesem ben

< Muhabbetni... | Vahdet hum... >