Vahdet humı açıldı meyhânege kirsem men

HİKMET-52

 1. Vahdet humı açıldı meyhânege kirsem men
  Vahdet küpü açıldı, meyhaneye girsem ben;
 2. Bir câm içip şol meydin mest ü hayrân bolsam men
  Bir kadeh içip şu meyden mest ve hayran olsam ben.
 3. Oşal meyning mezesi iç bağrımnı kan kıldı
  O meyin lezzeti iç-bağrımı kan eyledi
 4. Bağır kanım akkuzup cânân sarı barsam men
  Bağır kanımı akıtıp canana doğru varsam ben.

 5. Sâki sundı her nefes keyfiyetning şarâbın
  Sâki sundu her nefes keyfıyetin şarabını
 6. Sermest bolup oşal dem nâle feryâd ursam men
  Sarhoş olup o an feryad-figan eylesem ben.
 7. İnsâniyyet yakasın şevk ateşi küydürdi
  İnsaniyet yakasın şevk ateşi yandırdı
 8. Vahdâniyyet deryâsın oşal demde sorsam men
  Vahdâniyet deryasını o anda sorsam ben.

 9. Ol deryânıng mevcidin tegmey gevvâs dürr almas
  O deryanın dalgalanışından değme dalgıç inci almaz;
 10. Cândın keçip dür üçün bahr karığa çomsam men
  Candan geçip inci için derya içine dalsam ben.
 11. Hâce Ahmed'ning humıda muhabbetning şarâbı
  Hâce Ahmed'in küpünde muhabbetin şarabı,
 12. Aşıklarğa şol meydin murâdınça bersem men
  Aşıklara Şu meyden muradınca versem ben.