Allah degen bendeni câyın cennetde kördüm

HİKMET-53

 1. Allah degen bendeni câyın cennetde kördüm
  Allah diyen kulun yerini cennette gördüm;
 2. Hür u ğılman cümlesin karşu hizmetde kördüm
  Hûri ve gılman hepsini karşısında hizmette gördüm.
 3. "Fezküruni" zikrini aytgan kullar daima
  "Fezkûruni" zikrini söyleyen kullar daima
 4. Cümlesin hemrah behişt-i adn'de kördüm
  Tamamını yoldaş olup "Adn"cennetinde gördüm

 5. Tüni küni uhlamay Hu zikrini aytganlar
  Gece gündüz uyumadan Hû zikrini söyleyenler,
 6. Melâyikler hemrâhı arşnı üstide kördüm
  Melekler yoldaşı, Arş'ın üstünde gördüm.
 7. Hayr u sehâ kılğanlar yetim könglin alğanlar
  Hayır ve cömerdik eyleyenler, yetim gönlünü alanlar,
 8. Çehâr-yârlar hemrâhı Kevser lebinde kördüm
  "Çehar-yâr'laı yoldaşı, Kevser dudağında gördüm.

 9. Amil bolğan âlimler yolğa kirgen âsiler
  Amil olan âlimler, yola giren âsiler,
 10. Andağ kâzı câyını dâru's-selâmda kördüm
  Öyle âlim yerini Dâru's-selam da gördüm.
 11. Kâzı bolğan âlimler para rüşvet yegenler
  Kadı olan âlimler, para-rüşvet yiyenler,
 12. Andağ kâdı câyını nâr-ı sakarda kördüm
  Öyle kadı yerini sakar ateşinde gördüm.

 13. Müfti bolğan âlimler nâhak fetvâ bergenler
  Müftü olan âlimler, haksız fetva verenler,
 14. Andağ müfti câyını Sırât köfrügde kördüm
  Öyle müftü yerini Sırat köprüsünde gördüm.
 15. Zâlim bolup zulm etgen yetim könglin ağrıtkan
  Zâlim olup zulmeden, yetim gönlünü ağrıtan,
 16. Kara yüzlüg mahşerde kolın arkada kördüm
  Kara yüzlü mahşerde, kolunu arkada gördüm.

 17. Cemâatge barmayın terk-i namâz kılğanlar
  Cemaata gitmeyip namazı terk eyleyenler
 18. Şeytân birle bir yerde derk-i esfelde kördüm
  Şeytan ile bir yerde, derk-i esfel'de gördüm.
 19. Kul Hâce Ahmed kân açtı dürr ü gevherni saçtı
  Kul Hoca Ahmed hazine açtı, inci ve cevher saçtı
 20. Tınglamağan bu sözni gaflet içinde kördüm
  Dinlemeyen bu sözü, gaflet içinde gördüm.