@𝕏
Türk Bitig

Yolğa kirgen erenlerdin yolnı sormay

HİKMET-54

 1. Yolğa kirgen erenlerdin yolnı sormay
  Yola giren erenlerden yolu sormadan
 2. Yığlamay mu ey dostlarım hatâ kıldım
  Ağlamayım mı, ey dostlarım, hata eyledim
 3. Hak zikrini keçe-kündüz vird eylemey
  Hakk zikrini gece gündüz vird etmeden
 4. Eyâ dostlar öz cânıma cefâ kıldım
  Ey dostlarım, öz canıma cefa eyledim.

 5. Allah yâdı köngüllerni ruşen kılğan
  Allâh yâdı gönülleri aydınlatan
 6. Aşıklarğa Hüda özi vade kılğan
  Aşıklara Allah kendisi vaad eyleyen
 7. Işk nesimi Mustafa’ğa tuhfe kelgen
  Aşk rüzgârı Mustafa’ya armağan gelen;
 8. Ol sebebdin köz yaşımnı güvâh kıldım
  O sebepten gözyaşımı şahid eyledim.

 9. Allah aytur “Aşıklarım burâk-suvâr
  Allah der ki: Aşıklarım Burak’a biner;
 10. Hak zikrini aytganlarga rahmet yağar
  Hakk zikrini diyenlere rahmet yağar
 11. Köp yığlağan didarımnı bi-şek körer
  Çok ağlayan cemalimi şüphesiz görür
 12. Rûz-ı mahşer didarımnı âtâ kıldım”
  Mahşer günü cemalimi hediye eyledim. “

 13. Va’de kıldı âşıklarga yüz ming burâk
  Vaad eyledi âşıklara yüzbin Burak;
 14. Alem halkı melameti anga yırak
  Alem halkı melâmeti O’na uzak;
 15. Bu alemde el közige yangan çırak
  Bu âlemde el gözüne yanan çıra
 16. Ukba içre yüz ming köşkler binâ kıldım
  Ahiret içinde yüzbin köşkler bina eyledim.

 17. Derdsiz âdem âdem ermes, munı anglang
  Dertsiz insan insan değil, bunu anlayın
 18. Işksız âdem hayvân cinsi munı tınglang
  Aşksız insan hayvan cinsi, bunu dinleyin
 19. Könglüngizde ışk bolmasa menge yığlang
  Gönlünüzde aşk olmasa, bana ağlayın
 20. Giryânlarğa hâs ışkımnı âtâ kıldım
  Ağlayanlara gerçek aşkımı hediye eyledim.

 21. Bende bolsang men-menlikni zinhar taşla
  Kul olsan, ben-benliği sakın bırak
 22. Seherlerde cânıng kıynap tınmay işle
  Seherlerde canını incitip dinmeden çalış
 23. Yoldın azğan gümrahlarnı yolğa başla
  Yoldan sapan günahkarları yola yönelt
 24. Bir nazarda dillerini safâ kıldım
  Bir nazarda gönüllerini safâ eyledim.

 25. Çın derdlikke özüm dâru özüm dermân
  Gerçek dertliye kendim ilaç, kendim derman;
 26. Hem âşıkmen hem maşukmen özüm cânân
  Hem âşıkım, hem mâşukum, kendim canan;
 27. Rahm eyleyim atım Rahmân zâtım Sübhân
  Rahmet eyleyim, adım Rahman, zâtım Sübhan;
 28. Bir nazarda bâtınların safâ kıldım
  Bir nazarda içlerini safâ eyledim.

 29. Tang atkunça Hak yâdını ayğan kişi
  Tan atana kadar Hakk zikrini diyen kişi
 30. Tağ u çölni bostân kılur akkan yaşı
  Dağ ve çölü bostan eyler akan yaşı;
 31. Allah aytur “Özge birle yoktur işi
  Allah der, başka birşeyle yoktur işi;
 32. Ol âşıknı halâyıkdın cüdâ kıldım”
  O âşıkı ahaliden ayrı eyledim.

 33. Işk yâdını yerge salsam yer kötermes
  Aşk yadını yere koysam, yer kaldırmaz;
 34. Defter kılsam tâ tirigsen bitip bolmas
  Defter kılsam, diri oldukça, bitip olmaz;
 35. Haknı bilgen bek u hanı halknı bilmes
  Hakk’ı bilen, beyi, hanı, halkı bilmez;
 36. Ol bendemni öz yolumda duta kıldım
  O kulumu öz yolumda iki büklüm eyledim

 37. Mâl u pulnı pervâ kılmas âşık kişi
  Mal ve pulu dert eylemez aşık kişi;
 38. Yol üstide tufrak bolup aziz başı
  Yol üstünde toprak olup aziz başı;
 39. Andın songra nûrğa tolur içi taşı
  Ondan sonra nura dolar içi dışı;
 40. Tangla barsa mahşer ara pâdşâh kıldım
  Sabaha varsa, mahşer yerinde sultan eyledim.

 41. Hakdın korkup mâl u pulnı süymegenni
  Hakktan korkup mal ve parayı sevmeyeni,
 42. Haknı aytıb bir dem yatıp uymagannı
  Hakk’ı deyip bir an yatıp uyumayanı,
 43. Yatsa kopsa Hak zikrini koymagannı
  Yatsa, kalksa, Hakk zikrini bırakmayanı
 44. Açtım bâtın közlerini binâ kıldım
  Açtım batın gözlerini bina eyledim.

 45. Roze tutup halkga riyâ kılganlarnı
  Oruç tutup halka riya eyleyenleri
 46. Namâz okup tesbih kolğa alganlarnı
  Namaz kılıp tesbih ele alanları,
 47. Şeyhmen teyu özge binâ koyganlarnı
  Şeyhim diye başka bina koyanları
 48. Ahir demde îmanıdın cüdâ kıldım
  Son anda imanından ayrı eyledim.

 49. Hakk’a âşık bolup aytdı Kul Hâce Ahmed
  Hakk’a âşık olup dedi Kul Hoca Ahmed;
 50. Sıdkı birle eşitkenge yüz ming rahmet
  Sıdkı ile işitene yüzbin rahmet;
 51. Duâ kılay körmegeyler mihnet zahmet
  Dua eyleyim, görmeyeler sıkıntı, zahmet;
 52. Akil erseng bir söz birle eda kıldım
  Akıllı isen, bir söz ile tamam eyledim.