Tınmayın hazretingde Allah desem

HİKMET-56

 1. Tınmayın hazretingde Allah desem
  Durmadan Hazretinde Allah desem,
 2. Zâr ingreben zâkir bolup "Rabbi" desem
  Ağlayıp inleyerek zâkir olup Rabb'im desem,
 3. Kulı bolup kullugıngda boyun sunsam
  Kulu olup kulluğunda boyun sunsam,
 4. Bu iş birle yâ Rab seni tapkay mu men?
  Bu iş ile yâ Rab, seni bulur muyum?

 5. Zekriyâ dek bu başımğa erre koysam
  Zekeriyyâ gibi bu başıma bıçkı koysam
 6. Eyyub dek bu tenimge kurtnı koysam
  Eyyub gibi bu bedenime kurtu koysam
 7. Mûsa dek Tûr tağıda tâat kılsam
  Musa gibi Tur dağında ibadet eylesen,
 8. Bu iş birle yâ Rab seni tapkay mu men?
  Bu iş ile yâ Rab, seni bulur muyum?

 9. Yunus dek deryâ içre balık bolsam
  Yunus gibi deniz içinde balık olsam,
 10. Yûsuf dek kuduk içre tün-kün bolsam
  Yusuf gibi kuyu içinde gece-gündüz olsam,
 11. Yakûb dek Yûsuf üçün zar ingresem
  Yâkub gibi Yusuf için ağlayıp inlesem,
 12. Bu iş birle yâ Rab seni tapkay mu men?
  Bu iş ile yâ Rab, seni bulur muyum?

 13. Şibli dek âşık bolup sema ursam
  Şibli gibi âşık olup sema vursam
 14. Bâyezid dek tün-kün tınmay Ka'be barsam
  Bayezid gibi gece gündüz dinmeden Kabe'ye varsam
 15. Ka'bege yüzüm sürtüp zâr ingresem
  Kabeye yüzümü sürüp ağlayıp inlesem
 16. Bu iş birle yâ Rab seni tapkay mu men?
  Bu iş ile yâ Rab, seni bulur muyum?

 17. Maruf dek uşbu yolğa kadem koysam
  Mâruf gibi işbu yola adım atsam,
 18. Mansur dek cândın keçip dârda konsam
  Mansur gibi candan geçip dârağacına konsam,
 19. Dâr üzre şevkleniben Hak'nı aysam
  Dârağacı üzere şevklenerek Hakk'ı desem ,
 20. Bu iş birle yâ Rab seni tapkay mu men?
  Bu iş ile yâ Rab, seni bulur muyum?

 21. Kul Hâce Ahmed kulluk içre sâbit bolsam
  Kul Hoca Ahmed, kulluk içre sâbit olsam,
 22. Zikrin aytıp zâkir bolup "Rabbi" desem
  Zikrini deyip, zâkir olup, Rabb'im desem,
 23. Zikrinde şevklenib küyüb yansam
  Zikirinde şevklenerek kavrulup yansam,
 24. Bu iş birle yâ Rab seni tapkay mu men?
  Bu iş ile yâ Rab, seni bulur muyum ?