@twitter-𝕏
Türk Bitig

Allâh'ımnı izlermen izin alıb ketermen

< Tınmayın h... | Nâgehan tu... >

HİKMET-57

 1. Allâh'ımnı izlermen izin alıb ketermen
  Allah'ımı ararım izine düşüp giderim
 2. Dâim seni ayturmen "Lailâhe illallah"
  Daima Sen'i söylerim "La ilahe illallah"
 3. Kaydın anı taparman canım kurban kılurman
  Nereden O'nu bulurum canımı kurban eylerim
 4. Kurban bolup ketermen "La ilahe illallah"
  Kurban olup giderim "La ilahe illallah"
 5. Cânu dilim bereyim berib bakıp turayım
  Can ve gönlümü vereyim verip bakıp durayım
 6. Cânu dilim küyübdür küyüb biryan bolubdur
  Can ve gönlüm yanmıştır yanıp biryan olmuştur
 7. Canım birle aytayım "La ilahe illallah"
  Canım ile diyeyim "La ilahe illallah"
 8. Aşık ili bisâman yoktur derdige derman
  Aşık ili servetsiz yoktur derdine derman
 9. Ayta körüng bierman "Lailahe illallah"
  Diye durun yorulmadan "La ilahe illallah"
 10. Ahmed ibni İbrahim usbu sözni hub aytdı
  Ahmed ibn İbrahim iş bu sözü güzel dedi
 11. Ayta körüng cânlarım "Lailâhe illallah"
  Diye görün canlarım "La ilahe lllallah"

< Tınmayın h... | Nâgehan tu... >