Nâgehan tururumda könglüm içre

HİKMET-58

 1. Nâgehan tururumda könglüm içre
  Ansızın durduğumda gönlüm içine
 2. Hakk Mevlâmnı nazargâhı tüşti bolğay
  Hakk Allah'ımın nazargâhı düştü olmalı
 3. Kırk yıllık zengâr başkan könglüm mülkin
  Kırk yıllık zincir çöktü gönül ülkeme
 4. Hakk yâdını nûrı birle açtı bolğay
  Hakk zikrinin nuru ile açtı olmalı

 5. Zâkirleri cem bolub tüzülmişde
  Zakirleri toplanıp dizildiğinde
 6. Zikrü semâ'dın tosunı kurulmışda
  Zikir ve semadan meclis kurulduğunda
 7. Boyın ukbâ dünyâsıdın urulmışda
  Boyun ukba dünyasından ayrıldığında
 8. Köngil kuşı Hazret tabâ uçtı bolğay
  Gönül kuşu Hazret yönüne uçtu olmalı

 9. Heç bilmesmen neçük bolğay meni işim
  Hiç bilmem nasıl olacak benim işim
 10. Anıng üçün akar dâyim közde yaşım
  Onun için akar daima gözde yaşım
 11. Seherlerde kobup Hakk'dın tilemişim
  Seherlerde kalkıp Hakk'tan dilemişim
 12. Ferişteler âminiğe tüşti bolğay
  Melekler "Amin'ine düştü olmalı

 13. Mungluğ canğa yakın turur Hakk dergâhı
  Mahzun cana yakındır Hakk derğahı
 14. Nedâmetde yeter mukin birer âhı
  Pişmanlıkta yeter mi ki birer ahı
 15. Kaysı köngil bolsa Hakknı nazargâhı
  Hangi gönül olsa Hakk nazargahı
 16. Hakk nazarı içge tolub taştı bolğay
  Hakk nazarı içe dolup taştı olmalı

 17. Hakk işini Haklık üçün buyurdılar
  Hakk işini Hakk için buyurdular
 18. Özierini halklar ara yetürdiler
  Özlerini halklar arasına yetirdiler
 19. Mihnetlerin ni'met yenglığ köterdiler
  Sıkıntılarını nimet gibi kaldırdılar
 20. Bağrı kanlığ köıi yaşlığ toldı bolğay
  Bağrı kanlı gözü yaşlı doldu olmalı

 21. Muhib kullar mahbubığa kayırdılar
  Seven kullar sevdiğine kayırdılar
 22. Dünya koyub din işige ögürdiler
  Dünyayı bırakıp din işine yöneldiler
 23. Aşık kullar Allah teyü tebrendiler
  Aşık kullar Allah diye hareketlendiler
 24. Şeytânnı zehri yarılıb kaçtı bolğay
  Şeytanın zehri yarılıp kaçtı olmalı

 25. Allah degil ey Kul Ahmed özüng bilgil
  Allah de ey Kul Ahmed özünü bil
 26. Özüng bilmiş ilming birle amel kılgıl
  Özünü bilince ilmin ile amel kıl
 27. Uluğ kiçik yârânlardın özr kılgıl
  Büyük küçük dostlarından özür eyle
 28. Sen bilmesde sendin hatâ keçti bolğay
  Sen bilmezken senden hata geçdi olmalı