@twitter-𝕏
Türk Bitig

Eyâ dostlar yürek bağrım boldı kebab

< Nâgehan tu... | Hakk Te'al... >

HİKMET-59

 1. Eyâ dostlar yürek bağrım boldı kebab
  Eya dostlar yürek bağrım oldu kebab
 2. Hakikatlığ âşık cândın ötti bolgay
  Vefalı aşık candan geçti olmalı
 3. Işk pertevi köngül mülkin kıldı harâb
  Aşk ışığı gönül ülkesini eyledi harap
 4. UI sebebdin aklu huşum ketti bolğay
  O sebepten aklım-fikrim gitti olmalı

 5. Işksız kişi âdem ermes anglasangız
  Aşksız kişi insan değildir anlasanız
 6. Bimuhabbet şeytan kavmi tınglasangız
  Muhabbetsizler şeytan kavmi dinleseniz
 7. Işkdın özge sözni eger sözlesengiz
  Aşkdan başka sözü eğer söyleseniz
 8. Elkingizdin imân İslam ketti bolğay
  Elinizden iman-İslam gitti olmalı

 9. Meyhâneğe kirgen âşık sırrı ayân
  Meyhaneye giren aşığın sırrı ortada
 10. Bağrı pişib yaşı akıb kılur efgân
  Bağrı pişip yaşı akıp eyler figan
 11. Bihud yürer kayda barsa hâne veyran
  Boşuna yürür nerede gitse evi viran
 12. Bişek biling vahdet meydin tattı bolğay
  Şüphesiz bilin vahdet meyinden tattı olmalı

 13. Işk tüşti bu başımğa hayran boldum
  Aşk düştü bu başima hayran oldum
 14. Hânumândın keçib taki sersan boldum
  Ev-barkımdan geçip sersem oldum
 15. İkki âlem berbad urub üryân boldum
  İki alemi terkedip üryan oldum
 16. Çıkkan âhım ne felekge yetti bolğay
  Çıkan ahım ne göklere yetti olmalı

 17. Akil erseng Hakk'dın özge sözler haram
  Akıllı isen Hakk'ın başka sözler haram
 18. Ta tiriksen pir hizmetin kılğıl müdâm
  Diri oldukça Pir hizmetini eyle tamam
 19. Allah deseng şeytan la'in senge ğulam
  Allah desen lanetli şeytan sana köle
 20. Allah demes dinlerini sâttı bolğay
  Allah demezler dinlerini sattı olmalı

 21. Ömri zâyi ötgenler ışknı bilmes
  Ömrü boşa geçenler zayi eyleyenler aşkı bilmez
 22. Candın keçgen divâneni közge ilmes
  Candan geçen divaneyi göze almaz
 23. Hu suhbetin kurgan yerge kaçıb kelmes
  "Hû" sohbetini kuran yere kaçıp gelmez
 24. Cânu könglü taşdın beter kattı bolğay
  Can ve gönlü taştan beter katı olmalı

 25. Allah süygen bende daim yığlab yürer
  Allah'ın sevdiği kul daima ağlayıp yürür
 26. Hakk'dın korkub râzın aytıb seher turar
  Hakk'tan korkup niyazını deyip seherde kalkar
 27. Yahya sıfat tınmay yığlab mâtem kurar
  Yahya gibi dinmeyip ağlayıp matem tutar
 28. Bu dünyanı arka taşlab attı bolğay
  Bu dünyanı arkaya kaldırıp attı olmalı

 29. Aşıklarnı işi erür söz ü güdâz
  Aşıkların işidir söz ve güdaz
 30. Aşıklarnı hacetleri roze namaz
  Aşıkların ihtiyaçları oruç, namaz
 31. Ruz-ı mahşer köz yaşıdur Hakk'a niyâz
  Mahşer günü gözyaşıdır Hakk'a niyaz
 32. Arif aşık derdü elem tarttı bolğay
  Arif aşık derd ve alem çekti olmalı

 33. Aşıklarnı ağzı handan dili lerzân
  Aşıkların ağzı güler gönlü ağlar
 34. Allah üçün közde yaşı bağrı biryan
  Allah için gözde yaşı bağrı biryan
 35. Cânı zâkir, könglü şâkir, fıkri cânan
  Canı zikreder, gönlü şükreder, fikri sevgili
 36. İnşaallah kıl köbrigi ötti bolğay
  Allah dilerse kıl köprüyü geçti olmalı

 37. Aşıkları halk içinde küyüb yığlar
  Aşıkları halk içinde yanıp ağlar
 38. Zahir hande batınları yürek dağlar
  Zâhiren güler bâtınları yürek dağlar
 39. Ecel kıstab ölmek üçün belin bağlar
  Ecel kovalayıp ölmek için belini bağlar
 40. Ma'şukığa arz-ı hâlin ayttı bolğay
  Sevgilisine arz-ı halini dedi olmalı

 41. Aşıkları melametdin kaçmas bolur
  Aşıkları melametden kaçmaz olur
 42. Nâdânlarga batın sırrın açmas bolur
  Cahillere bâtın sırrını açmaz olur
 43. Her nâmerdge dürr ü gevher saçmas bolur
  Her namerde inci-cevher saçmaz olur
 44. Özi okub hun-ı zerdab yuttı bolğay
  Özü okuyup kan zehir yuttu

 45. Pir-i muğan süygen aaşık hevası yok
  Pir-i kamil'in sevdiği aşık hevası yok
 46. Yüz ming türlük tâat kılsa binâsı yok
  Yüz bin türlü ibadet eylese binâsı yok
 47. Ey dostlarım ışk derdini devası yok
  Ey dostlarım aşk derdinin devâsı yok
 48. Tünler kobub pir etegin tuttı bolğay
  Geceleri kalkıp Pir eteğini tuttu olmalı

 49. Pir-i muğan nazar kılsa bergey deva
  Pir-i kamilin nazar eylese verir deva
 50. Hay-u heves mâu menlik bolğay edâ
  Hay u heves, ben-benlik olur tamam
 51. Andın songra şeytan la'in sendin cûda
  Ondan sonra lanetli şeytan senden uzak
 52. Tar lahedde iman birle yattı bolğay
  Dar kabirde iman ile yattı olmalı

 53. Kul Hace Ahmed Hak sözini sözler müdâm
  Kul Hoca Ahmed Hakk sözünü söyler daima
 54. Hakk'dın özge sözler bârı ermiş haram
  Hakk'dan başka sözler hepsi imiş haram
 55. Ruzi kılsa ornung bolğay Dâru's-selam
  Razı olsa yerin olur Darü's-selam
 56. Mağfiretni deryâsığa battı bolğay
  Mağfiretin deryasına battı olmalı

< Nâgehan tu... | Hakk Te'al... >