Hakk Te'ala pertev saldı canım küydi

HİKMET-60

 1. Hakk Te'ala pertev saldı canım küydi
  Hakk Teala nur saldı canım tutuştu
 2. Keling yığlıng zakir kullar zikr aytaylık
  Gelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim
 3. Seher vaktde pir-i muğan bakıb sordı
  Seher vaktinde Pir-i kamil bakıp sordu
 4. Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık
  Gelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim

 5. Zakirlerge va'de kıldı Kadir Hüda
  Zâkirlere vaad eyledi Kadir Allah
 6. Gor içinde âtâ kıldı hur u likâ
  Kabir içinde armağan eyledi "hur u lîkâ"
 7. Zakirlerni turar câyı darül-bekâ
  Zâkirlerin varacağı yer "Darü'l-beka"
 8. Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık
  Gelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim

 9. Zakir bolsa, şakir bolsa yeri cennet
  Zâkir olsa, şükredici olsa yeri cennet
 10. Kanlar aksa közleridin kılmas minnet
  Kanlar aksa gözlerinden eylemez minnet
 11. Ümmet bolsang zikrin aytmak sizge sünnet
  Ümmet olsan zikrini söylemek size sünnet
 12. Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık
  Gelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim

 13. Zakirlerge Hüda özi va'de kıldı
  Zâkirlere Allah özü vaad eyledi
 14. "Fezkürûni ezkürküm" ayet keldi
  "Fezküruni ezkürkum" diye ayet geldi
 15. Firdevs atlığ cennetidin mahzar keldi
  Firdevs adlı cennetinden mazhar geldi
 16. Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık
  Gelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim

 17. Zakirleri her nefesde zikrin aytar
  Zâkirleri her nefesde zikrini söyler
 18. Tevbe kılıb egri yoldın râstga kaytar
  Tevbe eyleyip eğri yoldan doğruya döner
 19. Zikrin aytsa asta âstâ şevki artar
  Zikrini söylese yavaş yavaş şevki artar
 20. Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık
  Gelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim

 21. Zâkirleri halka içre pertev körer
  Zâkirleri halka içinde nur görür
 22. Anıng üçün halka içre özin urar
  Onun için halka içine özünü vurur
 23. Ma'şukını körgen zaman canın berer
  Sevgilisini gördüğü zaman canını verir
 24. Keling yığlıng zakir kullar zikr aytaylık
  Gelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim

 25. Yalğan aşık ma'şukıdın canın ayar
  Yalan aşık sevgilisinden canını esirger
 26. Ukba yolın arka taşlab dünya süyer
  Ahiret yolunu arkaya atıp dünyayı sever
 27. Hu halkasın kurğan yerdin eyler firar
  “Hû” halkasının kurulduğu yerden eyler firar
 28. Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık
  Gelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim

 29. "El kezzâbu la ümmeti" dedi Server
  "El kezzabu la ümmeti" dedi Server
 30. Bu sözlerge yol bergüvçi Hâdi rehber
  Bu sözlere yol verici Hâdi, Rehber
 31. Yalğançını ümmet demes ol Peyğamber
  Yalancıya ümmet demez O Peygamber
 32. Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık
  Gelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim

 33. Rahman İgem çın âşıknı yolın açar
  Rahman Melik'im gerçek aşığın yolunu açar
 34. Muhabbetni şevki birle yaşın saçar
  Muhabbetin şevki ile yaşını saçar
 35. Allah teyu kayda barsa şeytan kaçar
  “Allah” diye nerede gitse Şeytan kaçar
 36. Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık
  Gelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim

 37. Zakirleri zikrin aytıb nâle kılur
  Zâkirleri zikrini deyip feryad eder
 38. Köz yaşını sarığ yüzge jâle kılur
  Gözyaşını sarı yüze süs eyler
 39. Biyâbanlar kezib özin vâle kılur
  Kırlarda gezip özünü mecnun eyler
 40. Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık
  Gelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim

 41. Zakir kullar Hakk fermânın mehkem tutar
  Zâkir kullar Hakk fermanını sağlam tutar
 42. İhlâs birle Allah teyu kanlar yutar
  İhlas ile Allah diye kanlar yutar
 43. Halka içre kirgen vaktde candın öter
  Halka içine girdiği vakitde candan geçer
 44. Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık
  Gelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim

 45. Bi-tehâret zikr aytğangâ la'net yağar
  Taharetsiz zikir söyleyene lânet yağar
 46. Oşal küni bolğan ferzend şeytan tuğar
  İşte o gün olan çocuk şeytan doğar
 47. Öler vaktde evvel kelib şeytan bakar
  Öleceği vakitde önce gelip şeytan bakar
 48. Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık
  Gelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim

 49. Bî-tehâret zikrin aytgan imân etmes
  Taharetsiz zikrini söyleyen iman etmez
 50. Öler vaktde Hak Mustafa kolın tutmas
  Öleceği vakitde Hak Mustafa elini tutmaz
 51. Sübhan İgem günahını hergiz ötmes
  Sûbhan Melik'im günahım asla bağışlamaz
 52. Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık
  Gelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim

 53. Mü'min bolsang bi-tehâret zikrin aytma
  Mümin olsan taharetsiz zikrini söyleme
 54. Kerâmetler aytıb halkga dining satma
  Kerametler söyleyip halka dinini satma
 55. Müslümanlığ da'va kılıb kafir ketme
  Müslümanlık iddia edip kafır gitme
 56. Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık
  Gelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim

 57. Zâkir bolsang zikrin aytmay hergiz yatma
  Zâkir olsan zikrini demeden asla yatma
 58. Nadân birle nâ-cinslerge hiç söz katma
  Cahil ile soysuzlara hiç söz katma
 59. Münafıklar haldın sorsa bir söz aytma
  Münafıklar halden sorsa bir söz deme
 60. Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık
  Gelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim