Işk otını pinhân tutup asrar erdim

HİKMET-61

 1. Işk otını pinhân tutup asrar erdim
  Aşk ateşini gizli tutup saklar idim,
 2. Cân küydürüp yürek bağrım kebâb etti
  Canı yakıp, yürek bağrımı kebap etti.
 3. Pirdin meded bolmas bolsa emdi manga
  Pirden yardım olmaz olsa, şimdi bana,
 4. Bu derd bizni dostlar bi-had harâb etti
  Bu dert bizi dostlar hadsiz harap etti.

 5. Işk sırrını her namerdge aytıp bolmas
  Aşk sırrını her nâmerde söyleyip olmaz;
 6. Neçe yaksang bâdlık yerde çerâğ yanmas
  Nice yaksan, rüzgarlı yerde çıra yanmaz;
 7. Yolın tapkan merdânlarnı bilse bolmas
  Yolunu bulan merdleri bilse olmaz;
 8. Yığlay yığlay köz yaşını habâb etti
  Ağlaya ağlaya göz yaşını habap etti.

 9. Çın âşıklar keçken ermiş cânın taşlap
  Gerçek âşıklar geçer imiş canını bırakıp
 10. Edhem-sıfat berhem urup mâlın taşlap
  Edhem gibi berhem vurup malını bırakıp,
 11. Hu Hu teyü Hak zikrini aytıp hoşlap
  "Hu-Hu" diye Hakk zikrini söyleyip, hoşlanıp,
 12. İmân tasdik kılıp bağrın kebâb etti
  İman-tasdik eyleyip bağrını kebap etti.

 13. İbret alğıl yolğa kirgen merdânlardın
  İbret al yola giren merdlerden;
 14. Cânnı cânğa peyvend kılıp yürgenlerdin
  Canı cana ekleyerek yürüyenlerden;
 15. Yolnı sorap yoldın emân barğanlardın
  Yolu sorup yoldan emin varanlardan;
 16. Andağ kullar hâlın bi-had harâb etti
  Öyle kullar halini hadsiz harap etti.

 17. Kul Hâce Ahmed nefs tağıdın çıkıp aştı
  Kul Hoca Ahmed, nefs dağından çıkıp aştı;
 18. Yürek bağrı cûş uruban kaynap taştı
  Yürek bağrı coşarak kaynayıp taştı;
 19. Bihamdillâh yolın tapıp yavuklaştı
  Allah'â hamd olsun, yolunu bulup yakınlaştı;
 20. İç kanıdın öz özige kebâb etti
  İç kanından kendi kendine kebap etti.