Hâlık'ımnı izlermen tün-kün cehân içinde

HİKMET-62

 1. Hâlık'ımnı izlermen tün-kün cehân içinde
  Hâlık'ımı ararım gece gündüz cihan içinde;
 2. Tört yanımdın yol indi kevn ü mekân içinde
  Dört yanımdan yol indi evren ve mekân içinde.

 3. Törtdin yettiğe yettim tokkuznı güzar ettim
  Dörtten yediye yettim, dokuzu geçip gittim,
 4. Ondın ikkige keldim çerh-i keyvân içinde
  Ondan ikiye geldim çerh-i keyvan içinde.

 5. Üçyüzaltmış suv keçtim törtyüzkırktört tağ aştım
  Üçyüzaltmış su geçtim, dörtyüzkırkdört dağ aştım,
 6. Vahdet şarâbın içtim tüştüm meydân içinde
  Vahdet şarabını içtim, düştüm meydan içinde.

 7. Çunku tüştüm meydânğa meydânnı tolakördüm
  Çünkü düştüm meydana, meydanı dolu gördüm,
 8. Yüzming ârifni sordum barça cevlân içinde
  Yüz bin arifi sordum, bütün cevlan içinde.

 9. Gevvâs bahrıga kirdim vücûd şehrini kezdim
  Dalgıç denizine girdim, varlık şehirini gezdim,
 10. Dürni sadefde kördüm gevhernî kân içinde
  İnciyi sedefte gördüm, cevheri hazine içinde.

 11. Arş u Kürsi'ni yürdüm Levh u Kalem'ni kördüm
  Arş ve Kürsü'yü yürüdüm, Levh ve Kalem i gördüm,
 12. Vücud şehrini kezdim aytdım bu cân içinde
  Varlık şehrini gezdim, söyledim bu can içinde.

 13. Gânnı kördüm cânânda ışkın kördüm meydânda
  Canı gördüm cânanda, aşkı gördüm meydanda,
 14. Aşıklarnıng meydânı cümle bostân içinde
  Aşıkların meydanı cümle bostan içinde,

 15. Erni kördüm ergeştim istedigimni sordum
  Eri gördüm erleştim, istediğimi sordum,
 16. Barçası sende dedi kaldım hayrân içinde
  Hepsi sende dedi, kaldım hayret içinde,

 17. Hayrân boluban kaldım bî-hûş boluban taldım
  Hayran olarak kaldım, şuursuz olarak daldım,
 18. Özümni derdge saldım taptım dermân içinde
  Kendimi derde saldım, buldum derman içinde.

 19. Seyr ister mi bülbül açılıbdır kızıl gül
  Seyr ister mi bülbül açılmıştır kızıl gül
 20. Her gülni hali körme gülni gülzar içinde
  Her gülü uzak görme gülü gül bahçesi içinde.

 21. Miskin Hâce Ahmed cânı hem gevherdir hem kânı
  Miskîn Hoca Ahmed canı, hem cevherdir hem hazine,
 22. Cümle anıng mekânı ol lâ-mekân içinde
  Herşey O'nun mekânı, O lâmekan içinde.